Aktualności

Polityka terytorialna - spotkanie

O polityce terytorialnej dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów tworzących partnerstwa realizujące przedsięwzięcia na tzw. obszarach strategicznej interwencji dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, rozmawiali 16 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim o  dalszych pracach przy wdrażaniu założeń polityki terytorialnej i ostatecznym kształcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na projekty związane z polityką terytorialną samorząd województwa zarezerwował  ponad pół miliarda euro (czyli około dwa miliardy złotych). Chodzi o przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. W naszym regionie proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach.

– Pierwszy poziom polityki terytorialnej, czyli ZIT, obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny. Drugi poziom – regionalny i subregionalny – dedykowany jest dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych, co zostało zapisane w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jako tzw. obszary strategicznej interwencji. Działaniami z zakresu polityki terytorialnej obejmiemy też wszystkie powiaty oraz społeczności lokalne – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Obszary strategicznej interwencji na drugim poziomie polityki terytorialnej:

  • w obszarze strategicznej interwencji Włocławka znajdują się: miasto Włocławek, gmina Włocławek, gmina Bobrowniki, gmina Brześć Kujawski, gmina Choceń, gmina Fabianki, gmina Lubanie, miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą, gmina Miasto Kowal oraz gmina Kowal,
  • w obszarze strategicznej interwencji Grudziądza znajdują się: miasto Grudziądz, gmina Grudziądz, gmina Rogóźno, gmina Dragacz, gmina Gruta oraz gmina Radzyń Chełmiński,
  • w obszarze strategicznej interwencji Inowrocławia znajdują się: miasto Inowrocław oraz gmina Inowrocław.

Dzisiaj przedstawiciele samorządów tworzących partnerstwa w obszarach strategicznej interwencji dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych rozmawiali z pracownikami marszałkowskiej administracji o dostosowaniu planowanego sposobu wdrażania polityki terytorialnej do wymogów Komisji Europejskiej w zakresie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Teraz kolej na kontynuację prac przez samorządy nad wspólnymi strategiami rozwoju, które będą  wskazywać na potencjał i bariery poszczególnych obszarów, a także opisywać kierunki i cele rozwojowe w sferze społecznej i gospodarczej. Dokumenty te pozwolą na wypracowanie niezbędnych dla danego terytorium prorozwojowych przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych.

 

fot. Jacek Piotrowski
 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

16 stycznia 2015 r.