Aktualności

Wiadukt w Terespolu, fot. ZDW w Bydgoszczy
Wiadukt w Terespolu, fot. ZDW w Bydgoszczy

Nowy wiadukt nad kolejową magistralą w Terespolu Pomorskim

W piątek (31 marca) w Terespolu Pomorskim rozpoczną się prace przy budowie nowego wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 240 łączącej Świecie z Tucholą. Zostanie on poszerzony i zyska bezpieczną ścieżkę dla pieszych i rowerzystów. Inwestycja o wartości ponad 15 mln zł finansowana jest z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowy wiadukt będzie konstrukcją jednoprzęsłową o długości około 48 metrów. Powstanie w miejscu istniejącego, który zostanie rozebrany. Na obiekcie o szerokości blisko 15 metrów znajdzie się także ciąg pieszo-rowerowy, który połączy odcinki trasy rowerowej wybudowanej podczas modernizacji drogi wojewódzkiej nr 240 Polski Konopat-Terespol Pomorski. Wiadukt zyska odwodnienie, bariery i balustrady, a jego nośność wyniesie 40 ton. Zmodernizowany obiekt umożliwi też docelową przebudowę magistrali kolejowej wraz z podniesieniem prędkości na torowisku z Bydgoszczy do Trójmiasta do 160km/h.

Wykonawca wykorzystał okres zimowy do przygotowania tymczasowej organizacji ruchu. Zakłada ona wytyczenie kilku objazdów:

  • pojazdy o masie do 3,5 tony będą kierowane od węzła Świecie Zachód odcinkiem drogi ekspresowej S5 do węzła Gruczno, a następnie drogami powiatowymi przez Poledno do drogi wojewódzkiej nr 240 w rejon miejscowości Plewno;

Graf. ZDW w Bydgoszczy

  • pojazdy ciężarowe będą kierowane na objazd przebiegający drogami krajowymi i wojewódzkimi. Będzie on prowadził od węzła Świecie Zachód drogą ekspresową S5 do węzła Bydgoszcz Opławiec, następnie drogą krajową nr 25 do Sępólna Krajeńskiego i drogą wojewódzką nr 241 do Tucholi;

Graf. ZDW w Bydgoszczy

  • dodatkowe tablice zalecające objazd ustawione zostaną także na autostradzie A1 na węźle w Warlubiu. Będą one zalecały dojazd do Chojnic z pominięciem drogi wojewódzkiej nr 240 przez objazd wytyczony drogą wojewódzką nr 214 przez Skórcz do Zblewa i dalej drogą krajową nr 22 do Chojnic.

Graf. ZDW w Bydgoszczy

Dla pojazdów transportu publicznego funkcjonować będzie objazd z wykorzystaniem dróg gminnych przebiegających przez miejscowość Terespol Pomorski i przejazd kolejowy (ulice Szkolną i Dworcową).

Wykonawca na realizację robót ma 15 miesięcy, do których nie wlicza się okresu zimowego (15 grudnia-15 marca). Wszystkie prace mają być ukończone wiosną przyszłego roku. Po odbiorach będą objęte siedmioletnią gwarancją. Wykonawcą jest spółka Marbro z Gdańska.

W 2019 roku zakończyła się  gruntowną modernizacją dwóch odcinków drogi nr 240 pomiędzy Tucholą i Bysławiem (13 km) w powiecie tucholskim oraz pomiędzy Polskim Konopatem i Terespolem Pomorskim (2,5 km) w powiecie świeckim.  Te inwestycje o wartości 72 mln zł zrealizowaliśmy w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, czyli środki unijne pozyskane przez Urząd Marszałkowski.  Jezdnia na całym odcinku została wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż drogi powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Przebudowaliśmy skrzyżowania, przepusty, zatoki autobusowe, miejsca postojowe i chodniki. Na skrzyżowaniach i przejściach zainstalowaliśmy nowe oświetlenie.

Gotowi na duże inwestycje

Tylko w tym roku na modernizację, rozbudowę i budowę nowych dróg wojewódzkich w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego zabezpieczyliśmy ponad pół miliarda złotych. Na kolejne lata Urząd Marszałkowski pozyskał też 136 mln euro środków unijnych, które wydamy m.in. na nasz regionalny program budowy obwodnic. Na część zadań związanych z rozbudową infrastruktury drogowej wykorzystamy też zdobyte dofinansowanie centralne (ok. 170 mln zł na obwodnice i około 450 mln zł na rozbudowę innych dróg). Zobacz Rekordowe wydatki na inwestycje drogowe w 2023 roku

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

28 marca 2023 r.