Aktualności

Krzysztof Gonia, Fot. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
Krzysztof Gonia, Fot. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Nowy dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Krzysztof Gonia wraz z początkiem roku został powołany przez zarząd województwa kujawsko-pomorskiego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

 

Pan Krzysztof Gonia w bydgoskiej książnicy pracuje o 1995 roku. Przed objęciem stanowiska dyrektora placówki pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych i kierownika działu administracji. Był odpowiedzialny za proces modernizacji sieci filii miejskich. Od roku 2017 kieruje zespołem projektowym koncepcji rozwojowej biblioteki głównej „Droga do nowoczesności”. Zainicjował powstanie zespołów projektowych, podejmował współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz instytucjami kultury. Do jego zadań należało także nadzorowanie i koordynowanie prac nad projektami inwestycyjnymi ze środków unijnych.

 

Nowy dyrektor bydgoskiej placówki ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku administracja, jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

W lipcu, po 29 latach kierowania Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, na zasłużoną emeryturę przeszła dyrektor Ewa Stelmachowska. Podczas uroczystości została odznaczona marszałkowskim Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis i srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest instytucją kultury samorządu województwa. Urząd Marszałkowski jest organem prowadzącym dla czterech bibliotek. Poza bydgoską placówką są to Książnica Kopernikańska w Toruniu i dwie biblioteki pedagogiczne – w Bydgoszczy i Toruniu – które służą przede wszystkim środowisku nauczycielskiemu.

 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 stycznia 2021 r.