Aktualności

Ceremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Ceremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Nowe umowy FEdKP i PROW: biznes, projekty społeczne, środowisko

Marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Aneta Jędrzejewska i członek zarządu województwa Dariusz Kurzawa oraz radni województwa Sławomir Kopyść i Przemysław Ziemecki spotkali się z przedstawicielami beneficjentów naszego programu regionalnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy odebrali w piątek (5 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim umowy o finansowanie projektów. Łączna wartość zakontraktowanego właśnie wsparcia to 38 mln złotych. Zdjęcia do pobrania

 

11 umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 dotyczy projektów związanych z ochroną środowiska i selektywną zbiórką odpadów, eliminacją niekorzystnych czynników w środowiskach pracy i tworzeniem warunków dla wydłużenia okresu aktywności zawodowej pracowników, a także z poszerzeniem oferty w dziedzinie kultury i usług społecznych. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazło się m.in. warte ponad 7 mln złotych przedsięwzięcie samorządu miejskiego Torunia – gmina planuje rozwiązania zmierzające do możliwie szerokiej deinstytucjonalizacji systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz stworzenie nowego dziennego domu pobytu dla trzydziestki takich osób.

 

– Ten projekt oznacza rozwijanie i poszerzenie oferty toruńskiego Centrum Usług Społecznych. Wpieramy 23 tego typu ośrodki w całym regionie. Chodzi o to, by zmienić paradygmat funkcjonowania systemu opieki społecznej: zasadą działania CUS-ów jest aktywne wyszukiwanie potrzebujących pomocy i udzielanie im konkretnego, właściwego wsparcia – mówił marszałek Piotr Całbecki, który życzył wszystkim beneficjentom owocnej realizacji projektów.

 

Lista projektów 

 

Umowy PROW-u, który w całym kraju realizowany jest z niezależnym od regionów poślizgiem, dotyczą jeszcze środków perspektywy 2014-2020. Tym razem jest ich 13. Zakontraktowane wsparcie wzmocni nierolniczą aktywność biznesową i przyczyni się do lepszego zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Jednym z beneficjentów jest gmina Janikowo w powiecie inowrocławskim, która kosztem 300 tys. złotych zbuduje stanicę wędkarską nad Jeziorem Pakoskim.

 

Lista projektów 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

5 lipca 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2024 r.