Aktualności

Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą robót budowalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą robót budowalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nowe pracownie dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy

Sześć nowych pracowni nauki zawodu dla przyszłych kucharzy, cukierników, piekarzy, przetwórców mięsa, fryzjerów i elektryków – Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy otrzymało środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację i rozbudowę placówki dydaktycznej. Wczoraj (21 maja) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Samorząd województwa reprezentował członek zarządu Sławomir Kopyść.

– Zależy nam, by młodzi ludzie uczęszczający do szkół zawodowych znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego to dobrze zorganizowana placówka praktycznej nauki zawodu, odpowiadająca na te potrzeby. Inwestycja pozwoli poszerzyć ofertę edukacyjną i znacznie poprawi warunki kształcenia – mówi marszałek Piotr Całbecki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, dokształca uczniów szkół zawodowych z naszego regionu, jak i z całego kraju, którzy każdego roku kierowani są do placówki przez szkoły macierzyste do odbycia miesięcznych praktyk. Na podstawie ocen, które zdobywają w trakcie nauki zawodu, wystawiana jest ocena końcowa z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym. Wiedza zdobyta w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego jest niezbędna do zaliczenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Placówka organizuje zajęcia dla kształcących się w ponad dwudziestu różnych zawodach, m.in. kucharzy, sprzedawców, fryzjerów, mechaników pojazdów samochodowych, elektryków i murarzy. Uczniowie mieszkający poza Bydgoszczą korzystają z internatu, który zapewnia nocleg i wyżywienie dla 150 osób.

Dzięki wsparciu finansowemu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego powstanie zupełnie nowy budynek, który łączyć się będzie ze starą częścią szkoły. Obiekt pomieści sześć nowych pracowni dla zawodów:

  • kucharz
  • cukiernik
  • piekarz
  • przetwórca mięsa
  • fryzjer

Obecny budynek placówki zostanie wyremontowany. Zakres prac obejmuje m.in. izolację fundamentów, naprawę dachu, remont schodów i wymianę drzwi. Nowy wygląd zyska też sala do nauki branżowego języka obcego.

Inwestycja pozwoli rozszerzyć ofertę edukacyjną placówki, z której korzystać będą nie tylko uczniowie zawodówek, ale też dorośli chcący zdobyć nowe lub dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Pracownie, na podstawie odrębnego projektu, wyposażone zostaną w specjalistyczny sprzęt o wartości ponad 2 milionów złotych. W salach pojawią się komputery stacjonarne i drukarki. Uczniowie korzystać będą z narzędzi i sprzętu, z którym będą mieli do czynienia w zakładach pracy.

Wykonawcą robót budowlanych jest wyłoniona w przetargu firma Bydgosta z Bydgoszczy. Prace ruszą jeszcze w tym roku. Z nowych pracowni uczniowie będą mogli korzystać na początku 2022 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 11,1 miliona złotych, z czego 4,4 miliona złotych stanowi dofinansowanie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Duże inwestycje prowadzone są również w innych marszałkowskich placówkach edukacyjnych. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka w Toruniu zostanie rozbudowany o kompleks warsztatów kształcenia zawodowego, basen rehabilitacyjny oraz boisko wielofunkcyjne. Stanie też nowy dwukondygnacyjny budynek, w którym działać będzie specjalistyczne przedszkole dla 26 maluchów w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnościami (więcej).

Wiosną przyszłego roku zakończy się budowa nowego dwukondygnacyjnego budynku, w którym powstanie dziesięć nowoczesnych pracowni zawodowych dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Otwarte zostaną także nowe kierunki kształcenia (więcej).

W zmodernizowanym w ubiegłym roku Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy powstanie dwadzieścia jeden nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem lub z niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku i słuchu (więcej).

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

21 maja 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2020 r.

Uroczyste podpisania umowy z wykonawcą robót budowalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczyste podpisania umowy z wykonawcą robót budowalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczyste podpisania umowy z wykonawcą robót budowalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczyste podpisania umowy z wykonawcą robót budowalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczyste podpisania umowy z wykonawcą robót budowalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP