Aktualności

Ceremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P
Ceremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P

Nowe dotacje na czystą wodę na wsi

Ponad 47 milionów złotych wsparcia na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej trafi do 56 gmin (lub gminnych spółek celowych) przygotowujących się do budowy lub modernizacji ujęć i stacji uzdatniania wody, wodociągów, sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W piatek (19 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się wręczenie umów na dofinansowanie projektów. W uroczystości wzięli udział wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, członek zarządu Aneta Jędrzejewska i radny województwa Paweł Zgórzyński.

 

– Inwestycje, na które trafia dofinansowanie, znacząco poprawiają standard życia. Budowa nowych i modernizacja istniejących systemów gospodarki wodno-ściekowej oznacza lepszą wodę w kranach i troskę o stan środowiska naturalnego. To zadania kosztowne, z którymi samorządy gminne mogłyby sobie bez wsparcia nie poradzić – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Dotacje na realizację projektów pochodzą z zarządzanych przez marszałkowską administrację środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie umożliwi:

 

  • budowę ponad 33 kilometrów nowych i przebudowę 5 kilometrów istniejących wodociągów,
  • budowę 56 kilometrów sieci kanalizacyjnych,
  • budowę 316 przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • budowę 4 i modernizację 2 ujęć wody,
  • budowę 10, remont 17 i wyposażenie 2 stacji uzdatniania wody,
  • budowę 4 i przebudowę 5 oczyszczalni ścieków,
  • montaż instalacji służącej utylizacji osadów ściekowych.

 

Najwyższe dotacje – dwa miliony złotych – posłużą budowie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi (powiat świecki) oraz budowie kanalizacji sanitarnej w Bożejewicach (powiat żniński). Dzięki blisko dwóm milionom złotych rozbudowane zostaną sieci wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Gniewkowo (powiat inowrocławski).

 

 

Środki z PROW na lata 2014-2020 przyznane dotąd na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich pozwoliły na wybudowanie i przebudowanie łącznie 137 kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz 72 kilometrów sieci wodociągowych. Wybudowano ponad 1740 przydomowych oczyszczalni ścieków, 8 nowych ujęć wody. Powstały lub zostały rozbudowane 22 stacje uzdatniania wody, przebudowano 3 instalacje do osadów ściekowych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 czerwca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2020 r.

 

Ceremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PCeremonia wręczenia umów PROW, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P