Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Nowa kadencja Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych IV kadencji odbyło się 6 października w Urzędzie Marszałkowskim. W trakcie spotkania członkowie rady odebrali nominacje z rąk marszałka Piotra Całbeckiego. Gospodarz regionu złożył też podziękowania ustępującym członkom rady III kadencji.

 

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających na terenie województwa organizacji pozarządowych i fundacji. Jest powoływana decyzją marszałka województwa na czteroletnią kadencję. Zajmuje się inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacją ich praw oraz opiniowaniem uchwał i programów działań dotyczących osób niepełnosprawnych.

Skład ustępującej Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych III kadencji.

Skład Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych IV kadencji.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

7 października 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 8 października 2015 r.

 

Fot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj Kuras