Aktualności

Rekultywacja

NIE dla śmieci, TAK dla dzieci

Rozpoczyna się rekultywacja 22 składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim. Urząd Marszałkowski realizuje projekt wspólnie z samorządami lokalnymi z regionu. W lutym i marcu ruszają warsztaty dla samorządowców, nauczycieli i działaczy społecznych oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów. Hasło promujące projekt to „NIE dla śmieci. TAK dla dzieci”.

 

– Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstanie w ich miejscu umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Wsparcie na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” pozyskano w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska konkursu, dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano decyzje dotyczące ich zamknięcia.

Urząd Marszałkowski wspólnie z 21 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym przygotował  kompleksowy projekt, który zakłada rekultywację 22 składowisk odpadów na terenie regionu. Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi 23,7 ha. Na wszystkich składowiskach przewidziano podobny zakres prac. Chodzi o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Realizację przedsięwzięcia koordynuje samorząd województwa. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.

 

Rekultywacja

 

Planowana wartość zadania to ponad 27,6 mln złotych. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 23,5 mln złotych (85 procent). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5 procent) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10 procent).

Do tej pory w ramach prowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono już 20 wykonawców inwestycji. Tereny budowy przekazano 13 wykonawcom. Pierwsze prace już ruszyły.

 

W lutym i marcu w każdej z gmin uczestniczących w projekcie odbędą się warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem gospodarką odpadami, zasadami racjonalnej gospodarki odpadami oraz formami prowadzenia edukacji ekologicznej. Uczestnikami spotkań będą przedstawiciele władz gmin i administracji samorządowej oraz nauczyciele i działacze społeczni.

 

Najbliższe warsztaty odbędą się:

  • 11 lutego w gminie Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski (godzina 9, Urząd Gminy, ul. Topolowa 2),
  • 11 lutego w gminie Rojewo, powiat inowrocławski (godzina 13, Urząd Gminy),
  • 12 lutego w gminie Dąbrowa, powiat mogileński (godzina 9, Urząd Gminy, ul. Kasztanowa 16),
  • 12 lutego w gminie Rogowo, powiat żniński (godzina 13, Gminny Dom Kultury, ul. Kościelna 4a).

 

Od marca do maja zaplanowano również serię zajęć dla dzieci klas 3 szkoły podstawowej w 22 szkołach (po jednej szkole z każdej z gminy uczestniczącej w projekcie). Program obejmie zagadnienia z przyrody, biologii i geografii związane z ekologią i gospodarowaniem odpadami.

 

Termin zakończenia realizacji projektu to październik 2015 roku.

Lista partnerów projektu tutaj

Strona internetowa projektu: www.rekultywacja.kujawsko-pomorskie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

14 sierpnia 2014 r.

ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2015 r.