Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

NGO: granty na projekty społeczne

Nawet 50 tysięcy złotych mogą otrzymać organizacje pozarządowe na realizację projektów w sferze usług społecznych. Chodzi o działania adresowane m.in. do osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieletnich przebywających w ośrodkach wychowawczych, bezdomnych lub osób z niepełnosprawnością. Na wnioski czekamy do 24 marca. Więcej informacji na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Jestem przekonany, że przekazane granty pozwolą na realizację projektów, które będą stanowiły istotne wsparcie dla wszystkich potrzebujących – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Wśród inicjatyw, na które organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki, są między innymi usługi opiekuńcze, asystenckie, wsparcie rodziny, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka, wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej, usługi w rodzinnych domach dziecka, ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych lub mieszkaniach wspomaganych.

 

Regulamin i link do generatora wniosków

 

Informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego: tel. 56 621 25 15; e-mail: grantyngo-efs@kujawsko-pomorskie.pl

 

Pula środków wynosi 242 tys. złotych, 85% kwoty to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

 

Organizacje pozarządowe w naszym województwie mogą korzystać z nieodpłatnego wsparcia i doradztwa. Ośrodek Tłok zaprasza do konsultacji w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Obywatelskich – Pro NGO, który jest finansowany z budżetu samorządu województwa. Katalog dostępnego wsparcia obejmuje m.in. doradztwo księgowe, finansowe, marketingowe, prawne, w dziedzinie RODO, planowania strategicznego i źródeł finansowania NGO-sów, a także konsultowanie projektów. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 marca 2023 r.