Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Angielski bezpłatnie w marszałkowskim programie

Już blisko 3 tysiące osób z regionu otrzymało certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych w ramach marszałkowskiego projektu szkoleniowego. Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych zapraszamy na kursy języka angielskiego. Wystarczy ukończony 18. rok życia oraz bycie mieszkańcem, pracownikiem lub uczniem w naszym województwie – wykształcenie nie ma znaczenia.

 

Samorząd województwa dokłada wszelkich starań, by umożliwić mieszkańcom regionu podnoszenie kwalifikacji. Zdobywanie nowych umiejętności to przecież inwestycja w siebie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Jedyny koszt ponoszony przez uczestników jest związany z zakupem podręczników. Zapisów można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.projektmowiszmasz.pl.

 

Kursy odbywają się w dwóch formach: zajęcia stacjonarne trwają 120 godzin, natomiast krótki kurs online trwa 60 godzin. Narzędzie używane do prowadzenia zajęć internetowo pozwala na naukę języka na dowolnym sprzęcie – tablecie, telefonie czy komputerze. Kursy kończą się egzaminem, po którego zaliczeniu można uzyskać certyfikat TOEIC, który jest zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dokument ten poświadcza zdobyty poziom biegłości językowej, jest ceniony przez pracodawców i ułatwia rozwój zawodowy.

Osoby, które w ramach projektu ukończyły kurs w wymiarze 180 godzin i otrzymały certyfikat mogą skorzystać teraz z kolejnego, bezpłatnego szkolenia na wyższym poziomie w wymiarze 120 godzin, ponosząc jedynie koszt zakupu podręczników.

 

Jedyne wymagania stawiane przed uczestnikami to:

  • ukończony 18. rok życia,
  • zamieszkanie, edukacja, bądź praca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji i zapisy: www.projektmowiszmasz.pl, e-mail: zapisy@projektmowiszmasz.pl, tel. 507 927 366.

 

Z kursów może skorzystać łącznie aż 10 tysięcy osób, są one finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i budżetu województwa. Projekt Urzędu Marszałkowskiego realizują Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku (powiat toruński) i firma Training House. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 29,2 miliona złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych to 24,8 miliona złotych.

 

Szkolenia językowe w liczbach:

  • Projekt zakłada przeszkolenie 10 tysięcy osób,
  • Aktualnie umowy szkoleniowe podpisało już 6810, z czego 2853 osób uzyskało już certyfikaty,
  • 120 lub 60 godzin trwają kursy kończące się egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej,
  • 29,2 miliona złotych to całkowita wartość projektu

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 sierpnia 2022 r.