Aktualności

Konferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Nasze projekty do Krajowego Planu Odbudowy

Trwają prace nad Krajowym Planem Odbudowy, który będzie podstawą inwestowania przypadających na nasz kraj środków Unii Europejskiej w ramach uzgodnionego na niedawnym szczycie w Brukseli wartego 750 mld euro instrumentu na rzecz odbudowy gospodarki. Województwo kujawsko-pomorskie zgłosiło do planu projekty na łącznie 45,5 miliarda złotych.

 

– Ta kwota pokazuje skalę potrzeb naszego regionu w obecnej sytuacji. Stajemy wobec konieczności odbudowy gospodarki i życia społecznego po (najprawdopodobniej) pierwszej fali epidemii, a także budowy rozwiązań zapobiegających podobnym kryzysom w przyszłości. Jestem przekonany, że możemy ten moment wykorzystać na rzecz modernizacji, cyfryzacji i większego niż dotąd otwarcia na ekologię, w szczególności ekologiczny transport publiczny i zieloną energetykę – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Projekty podzieliliśmy na siedem obszarów:

  • infrastruktura (łączna wartość: 19,7 mld złotych)
  • transport (łączna wartość: 3,7 mld złotych)
  • energia i środowisko (łączna wartość: 13,9 mld złotych)
  • innowacje (łączna wartość: 1,8 mld złotych)
  • społeczeństwo (łączna wartość: 0,7 mld złotych)
  • cyfryzacja (łączna wartość: 1,2 mld złotych)
  • spójność terytorialna (4,4 mld złotych).

 

Wśród projektów infrastrukturalnych, które zgłosiliśmy do pracującego nad Krajowym Planem Odbudowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, są rozbudowa szpitali wojewódzkich (Centrum Onkologii, Centrum Pulmonologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku i Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy), modernizacja i doposażenie wszystkich szpitali powiatowych oraz przychodni podstawowej opieki medycznej w całym województwie, a także rozbudowa gmachów Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej.

 

W dziedzinie transportu kładziemy akcent na ekologiczny transport publiczny: zakupy taboru kolejowego do obsługi połączeń wewnątrzregionalnych, zakupy niskoemisyjnych autobusów, rozbudowę i modernizację linii kolejowych.

 

W pakiecie „energetyka i środowisko” umieściliśmy przedsięwzięcia, których realizacja usytuowałaby nasze województwo w czołówce regionów dbających o dobrą przyszłość planety. Także wśród nich są inwestycje dotyczące ekologicznego transportu miejskiego (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław), a także budowa stopnia wodnego na Wiśle w Siarzewie oraz projekty związane z zieloną energetyką i oszczędzaniem energii, modernizacją lokalnych kotłowni i sieci ciepłowniczych, modernizacją i rozwojem sieci wodno-kanalizacyjnych, gospodarką odpadami i rozwojem sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego w całym regionie.

 

W segmencie innowacji nasz sztandarowy projekt to Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. Prof. Jana Czochralskiego. Najczęściej cytowany polski uczony, twórca technologii będącej podstawą współczesnej informatyki, będzie patronował instytutowi dedykowanemu badaniom i wdrożeniom oraz wszelkim przedsięwzięciom związanym z transferem nowych technologii. Drugim projektem priorytetowym jest utworzenie Funduszu Rozwoju Firm, dysponującego grantami i pożyczkami na prace badawczo-wdrożeniowe oraz modernizację procesów technologicznych i cyfryzację w firmach, a także na działania na rzecz wchodzenia kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw na międzynarodowe rynki.

 

W zestawie propozycji dotyczących wsparcia społecznego na pierwszych miejscach stawiamy kontynuację marszałkowskiego programu teleopieki domowej oraz nazwany roboczo ogniwem pośrednim  program łączący rozwój sieci dziennych domów pobytu dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych ze wsparciem wytchnieniowym dla ich opiekunów.

 

Wśród projektów cyfryzacyjnych priorytetami są dobrze sprawdzające się w sytuacji zagrożenia epidemicznego i lockdownu rozwiązania temeledyczne dla szpitali i przychodni, a także rozwój oferty naszej e-Szkoły i e-kultury, również w takich przypadkach niezwykle przydatnych.  

 

Segment „spójność terytorialna” to 53 projekty w dziedzinie usług społecznych, kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji oraz infrastruktury drogowej i turystycznej we Włocławku, Inowrocławiu, Grudziądzu, Chełmnie, Nakle nas Notecią, Rypinie i Świeciu; zdrowia, edukacji, sportu, rekreacji i turystyki biznesowej w obu stolicach województwa; przedsięwzięcia podnoszące atrakcyjność i dostępność turystyczną Kujaw i Pomorza (budowa tras rowerowych i przywrócenie wiślanej żeglugi pasażerskiej).

 

Przesłana do ministerstwa lista powstała we współpracy administracji marszałkowskiej z samorządami wszystkich szczebli oraz środowiskami gospodarczymi, naukowymi i medycznymi w całym regionie. Weryfikacją zgłoszonych projektów zajmowała się powołana przez marszałka województwa grupa konsultacyjna, pracująca w siedmiu zespołach tematycznych. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 sierpnia 2020 r.

 

Konferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja konsultacyjna dot. kujawsko-pomorskich projektów do Krajowego Planu Odbudowy, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP