Aktualności

Walory przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego najlepiej poznawać na ścieżkach edukacyjno-ekologicznych np. "O rybaku i złotej rybce”, fot. Łukasz Piecyk
Walory przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego najlepiej poznawać na ścieżkach edukacyjno-ekologicznych np. "O rybaku i złotej rybce”, fot. Łukasz Piecyk

Brodnicki Park Krajobrazowy zaprasza

Prawie 17 tysięcy hektarów powierzchni, ponad 40 jezior, 8 rezerwatów przyrody oraz bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Brodnicki Park Krajobrazowy chroni i promuje przyrodę oraz walory krajobrazowe północnowschodniej części regionu. Jego uroki można poznawać podczas wycieczek po licznych szlakach turystyki pieszej, rowerowej oraz kajakowej. 

 

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzono w 1985 roku. Położony jest na obszarze dwóch województw: kujawsko-pomorskiego (12 349 ha) i warmińsko-mazurskiego (4 336 ha) oraz na terenie sześciu gmin: Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Brzozie, Biskupiec Pomorski i Kurzętnik. Zajmuje centralną, najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym i kulturowym część Pojezierza Brodnickiego. Cały jego obszar wchodzi w skład ,,Zielonych Płuc Polski”.

 

Edukacja ekologiczna i przyrodnicza

Siedziba parku znajduje się w Grzmięcy (powiat brodnicki) nad jeziorem Strażym.
Z sąsiadującymi z nią ogrodu dydaktycznego i posterunku meteorologicznego, korzysta blisko 4 tysiące osób rocznie. Goście mogą korzystać też z dobudowanej do siedziby BPK sali dydaktycznej, utworzonej kosztem ponad 402 tysięcy złotych, z czego ponad 270 tysięcy stanowiły środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Edukacja ekologiczna odbywa się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ,,Miętowy Gaj” w Gaju (powiat brodnicki). Oprócz zaplecza dydaktycznego (sala i muzeum przyrodnicze), przy ośrodku działa tzw. ogród bioróżnorodności. W ostatnim czasie miejsce to wzbogaciło się o nowe rośliny i pomoże edukacyjne z dziedziny ekologii. ,,Miętowy Gaj” to miejsce szczególnie chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież szkolną w ramach tzw. ,,zielonych szkół”. Goście mają tu też do dyspozycji trawiaste boisko wielofunkcyjne i miejsce na ognisko.

 

Brodnicki Park Krajobrazowy oferuje do wyboru 2-dniowe zajęcia o tematyce:

 • Drzewa i krzewy Brodnickiego Parku Krajobrazowego”,
 • Nietoperze Brodnickiego Parku Krajobrazowego  – zajęcia ornitologiczne,
 • Rośliny zielne Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
 • Sowy Brodnickiego Parku Krajobrazowego.


Dzieci i młodzież mogą też poznawać tajniki pszczelarstwa w czasie warsztatów przyrodniczych (m.in.  ,,Jak w ulu”) w pasiece dydaktycznej mieszczącej się przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

 

Walory przyrodnicze Brodnickiego Parku Krajobrazowego najlepiej poznawać na ścieżkach edukacyjno-ekologicznych. W parku działa wiele takich tras, których oferta jest zróżnicowana w zależności od wieku użytkowników. Można je przemierzać pieszo, rowerem lub kajakiem. Rocznie korzysta z nich blisko 6 tysięcy osób (dzieci, młodzieży i dorosłych):

 

Ścieżki dydaktyczne dla najmłodszych:

– bajkowe ścieżki dydaktyczne „Jaś i Małgosia”, „O rybaku i złotej rybce”, „Szlakiem Czerwonego Kapturka”.
Na tych ścieżkach pracownicy parku wcielają się w role postaci z bajek.
Wzdłuż ścieżek ustawione są eksponat zwierząt, dzięki czemu dzieci poznają budowę zwierząt, sposób ich odżywiania, występowanie, tryb życia.

 

Ścieżki dydaktyczne i turystyczne dla dzieci starszych z tablicami informacyjnymi:

– rowerowa przyrodnicza ścieżka dydaktyczna do rezerwatu leśnego „Retno”,
– kajakowa ścieżka dydaktyczna do rezerwatu florystycznego „Bachotek”,
– przyrodniczo-leśna ścieżka dydaktyczna „Grabiny – Łąkorz”,
– przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Zarośle”,
– piesza przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Bobrowiska”,
– rowerem po Bagiennej Dolinie Drwęcy.

 

Ścieżki edukacyjne dla szkół podstawowych (klasy IV-VI):

– Nory Bobrowe,
– Nora Lisa,
– Gniazdo Perkoza,
– Owady nad wodą,
Jak w ulu.

 

Ścieżki edukacyjne dla szkół podstawowych (klasy (VII-VIII):

Tropami zwierząt,
Roślinność Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
Zajęcia ornitologiczne.

Ścieżki dydaktyczno-zdrowotne dla dorosłych:
Brodnicki Nordic Walking Park – 4 trasy


Walory parku można poznawać także w trakcie organizowanych na jego terenie imprez i wydarzeń:

 • Poznaj swój region z przewodnikiem (wycieczka ścieżką dydaktyczna ,,Bobrowiska” – 2 marca
 • Noc Sów – 21-22 marca
 • Wojewódzki etap Ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” – 22 marca
 • Jarmark Ekologiczny z Królewną Anną w Brodnicy- 21 lipca.

Brodnicki Park Krajobrazowy sukcesywnie wykorzystuje środki unijne  Dzięki środkom RPO wk-p na lata 2007-2013 przy siedzibie jednostki powstały schron kajakowy i rowerowy oraz dwie platformy widokowe w dorzeczu bagiennej Doliny Drwęcy. Wartość projektu to blisko 409 tysięcy złotych, wysokość wsparcia ze środków RPO to ponad 245 tysięcy złotych. Środki unijne pozwoliły tez na efektywniejszą ochronę i monitoring leżących w granicach parku obszarów Natura 2000. Utworzono centrum badawczo-dydaktyczne,  przeprowadzono badania obszarów cennych przyrodniczo, kontynuowana jest ich czynna ochrona. Mieszkańcy terenów włączonych do obszaru Natura 2000 mogą uczestniczyć w warsztatach poświęconych korzyściom płynącym z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu. Realizowany wraz z innymi parkami krajobrazowymi regionu projekt Bio+ pozwoliło na wyposażenie pracowni dydaktycznej ,,Miętowy Gaj” (więcej o projekcie).

 

Walory przyrodnicze i kulturowe w liczbach:

 • ponad 60 procent parku zajmują lasy,
 • na terenie parku leży ponad 40 jezior,
 • w parku występuje blisko 950 gatunków roślin naczyniowych, wiele z nich jest objętych ochroną całkowitą lub częściową., wśród nich są też gatunki reliktowe,
 • najcenniejsze obszary parku chroni 8 rezerwatów przyrody, występują tu rzadkie i chronione gatunki: bielik, orlik krzykliwy, bocian czarny, bąk, kilka gatunków perkozów, żuraw, a także wydra i bóbr europejski,
 • nawet po kilkaset lat liczą sobie drzewa-pomniki przyrody, które oglądać można w Brodnickim Parku Krajobrazowym (dęby, buki, sosny, lipy).

 

Zabytki kultury materialnej:

 • 5 grodzisk średniowiecznych,
 • 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku oraz obiekty sakralne i zespoły pałacowo-dworskie,
 • pozostałości osad palowych nad jeziorem Łąkorz i Robotno.

 

Obecnie pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego działa 10 parków krajobrazowych:

 • Wdecki Park Krajobrazowy,
 • Brodnicki Park Krajobrazowy,
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy,
 • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy,
 • Krajeński Park Krajobrazowy,
 • Nadgoplański Park Tysiąclecia,
 • Tucholski Park Krajobrazowy,
 • Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolna Wisłą (dawniej Zespół Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz włączony w jego strukturę Park Krajobrazowy Góry Łosiowe).

 

Więcej o parkach krajobrazowych regionu na stronie parki.kujawsko-pomorskie.pl

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 marca 2019 r.