Aktualności

Nagrodzona mapa na atlas.kujawsko-pomorskie.pl
Nagrodzona mapa na atlas.kujawsko-pomorskie.pl

Nasza mapa Mapą Roku

Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżniony ważną branżową nagrodą. Stowarzyszenie Kartografów Polskich uznało jedną z zawartych w nim map za Internetową Mapę Roku 2014/21015.

 

Chodzi o umieszczoną w sekcji „Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska” mapę odmian krajobrazów naturalnych. Jej autorem jest doktor Rafał Kot, adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, specjalizujący się w geografii fizycznej oraz między innymi właśnie ocenie krajobrazu i ochronie przyrody. Jego opracowanie okazało się lepsze między inny od sporządzonej na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa mobilnej aplikacji „Zabytki w Polsce” oraz przygotowanego przez Uniwersytet Warszawski internetowego atlasu stolicy. Wręczenie nagród odbyło się 16 września w Warszawie, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej. 

 

– Ta nagroda to dowód na potencjał i możliwości naszego środowiska naukowego. Wierzę, że wspólnie potrafimy je spożytkować na rzecz regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Działający od maja internetowy atlas geograficzny województwa kujawsko-pomorskiego to uruchomiony na zlecenie samorządu województwa portal z funkcjonalną aplikacją interaktywną stworzony z myślą o administracji, uczniach i studentach, a także wszystkich tych, którzy poszukują map dobrze opisujących zasoby, procesy i zjawiska. Jest nowoczesną, kompletną i na bieżąco aktualizowaną i rozwijaną monografią kartograficzno-tematyczną i geograficzno-statystyczną regionu, opracowaną na podstawie najnowszych statystycznych i środowiskowych baz danych oraz oryginalnych opracowań i autorskich wyników badań. Zasoby wyjściowe to sześć działów tematycznych, 360 map i 140 podstawowych (warstwowych) kompozycji mapowych oraz ponad 6,5 tysiąca warstw tematycznych. Opracowaniem portalu i aplikacji zajmował się zespół złożony z naukowców Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem prof. Wojciecha Wysoty.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 września 2015 r.