Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Nasz pierwszy RPO: modernizacja, rozwój, pozytywne zmiany

Na swym ostatnim posiedzeniu zebrał się 9 marca Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego poprzedniej perspektywy, by podjąć uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji programu. 98 procent mieszkańców Kujaw i Pomorza uważa, że RPO 2007-13 przyczynił się do rozwoju województwa, a blisko 90 procent zauważa prorozwojowe działania programu także w odniesieniu do własnego najbliższego otoczenia.

 

W czterdziestojednoosobowym gremium, które w latach 2008-2015 zatwierdzało metodykę i kryteria wyboru projektów oraz wszelkie zmiany w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. W trakcie 48 posiedzeń oraz w trybie obiegowym komitet podjął ponad 400 uchwał. W 2013 roku, przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, został uznany za najbardziej partnerski i otwarty komitet monitorujący w kraju.

 

W porządku czwartkowych obrad znalazła się m. in. prezentacja wyników niezależnego badania na potrzeby raportu podsumowującego efekty RPO 2007-2013. Podjęto też, jednogłośnie, ważną uchwałę związaną z zamykaniem i rozliczaniem programu – chodzi o zatwierdzenie sprawozdania końcowego, jednego z dokumentów, które do końca marca musimy złożyć Komisji Europejskiej.

 

Wartość europejskiego wsparcia do naszego RPO 2007-2013 wyniosła blisko miliard euro (ponad 4 mld złotych). Najwięcej (więcej niż co czwartą złotówkę) wydaliśmy na inwestycje w infrastrukturę techniczną (przede wszystkim na modernizację dróg) oraz dotacje i inne formy pomocy dla przedsiębiorstw. 13 proc. pochłonęły twarde projekty w dziedzinie polityki społecznej, a 12 proc. przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

 

Z przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego niezależnego badania na potrzeby raportu podsumowującego efekty RPO 2007-2013 wynika, że doceniamy prorozwojowe znaczenie programu. Zdecydowana większość mieszkańców regionu jest zdania, że najważniejsze pozytywne zmiany zaszły w dziedzinie sieci drogowej (93 proc.) i jakości dróg (91 proc.), dbałości o środowisko naturalne (86 proc.), poprawy estetyki otoczenia (83 proc.) i rozwoju zaplecza turystycznego (80 proc.). Doceniamy też powstanie nowych terenów inwestycyjnych (68 proc.), rozwój telekomunikacji (61 proc.) i biznesu (57 proc.) oraz nową jakość w transporcie publicznym (56 proc.). Więcej niż co drugi mieszkaniec Kujaw i Pomorza zauważa, że realizacja programu poprawiła warunki w szkołach i sytuację na rynku pracy; połowa, że sprawdziła się w roli mechanizmu rewitalizacyjnego w odniesieniu do zdegradowanych okolic; co trzeci, że dobry kierunek zmian daje się też zauważyć w placówkach służby zdrowia.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

9 marca 2017 r.

 

Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOstatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2007-13, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj KurasWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj KurasWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj KurasWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj KurasWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj KurasWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj KurasWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj KurasWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj KurasWręczenie podziękowań członkom Komitetu Monitorującego, fot. Mikołaj Kuras