Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Nagrodzimy najciekawsze inicjatywy sołeckie

Zapraszamy sołtysów, członków rady sołeckiej, wójtów i burmistrzów gmin do udziału w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego. Zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada. Na zwycięzcę czeka 5 tysięcy złotych!

– Nagrodzimy najciekawsze i najbardziej kreatywne projekty, które angażują mieszkańców i integrują lokalną społeczność. Zachęcam do udziału w konkursie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Konkurs adresowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenia mogą w imieniu sołectwa dokonać sołtys wsi, członek rady sołeckiej lub wójt/burmistrz gminy, na terenie której znajduje się dane sołectwo. Do konkursu można zgłosić tylko jeden projekt z danego sołectwa. Z udziału w konkursie wyłączone są projekty nagrodzone w ogólnopolskich edycjach konkursu organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Na laureatów czekają nagrody finansowe:

I miejsce – 5 tysięcy złotych

II miejsce – 4 tysiące złotych

III miejsce – 3 tysiące złotych.

Zwycięzca etapu wojewódzkiego zostanie zgłoszony do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego (Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934).

Dokumenty do pobrania (dostępne w załącznikach)

Departament Rolnictwa i Geodezji

oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

20 października 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2021 r.