Aktualności

Stowarzyszenie Profutrzaki - Centrum Edukacji Prozwierzęcej z Brześcia Kujawskiego
Stowarzyszenie Profutrzaki – Centrum Edukacji Prozwierzęcej z Brześcia Kujawskiego

Nagrodziliśmy najlepsze projekty pozarządówek

Bydgoskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam”, grudziądzka Fundacja „Pomimo Wszystko”, inowrocławskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Torunia – to tylko niektórzy laureaci tegorocznej edycji konkursu o nagrodę marszałka województwa „Rodzynki z pozarządówki”. Ze względu na epidemię Covid-19 uroczysta gala podsumowująca została odwołana. Nagrodzonych przedstawiamy na zdjęciach.

 

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne.  Z satysfakcją wyróżniamy i wspieramy mniejsze organizacje pozarządowe, te opierające się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, nowatorskie działania mogą być inspiracją dla innych NGO-sów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Spośród 26 inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, kapituła konkursowa jednomyślnie zarekomendowała do nagrody zarządowi województwa 12 przedsięwzięć. Ich realizatorom przyznano równorzędne nagrody finansowe  po 2,5 tysiąca złotych każda, wraz z tytułami „Rodzynki z pozarządówki”.  

 

 

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych

 

W Kujawsko-Pomorskiem współpracę NGO-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – gremium tworzone przez reprezentantów sektora NGO-sów z całego województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

Wsparcie dla NGO-sów

 

Każdego roku pozarządówki z regionu otrzymują środki z budżetu województwa na realizację setek różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. W ubiegłym roku dotacje w wysokości ponad 6,5 miliona złotych rozdysponowaliśmy w ramach 26 otwartych konkursów ofert. W tym roku na realizację zadań publicznych przeznaczyliśmy blisko 8 milionów złotych. Formą wsparcia dla organizacji pozarządowych jest także coroczny konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, np. środków unijnych lub krajowych. Wyniki dwudziestu sześciu tegorocznych konkursów.

 

Czytaj także:

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 listopada 2020 r.

 

Bractwo Czarnej Wody z OsiaFundacja Caietanus z WłocławkaFundacja Pomimo Wszystko z GrudziądzaFundacja Poniatówka Polska z KoronowaFundacja Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna z ToruniaKujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Razem możemy Więcej z KcyniKurkowe Bractwo Strzeleckie z ToruniaStowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus z KruszwicyStowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn Światło z CekcynaStowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym Dzięki Wam z BydgoszczyStowarzyszenie Profutrzaki - Centrum Edukacji Prozwierzęcej z Brześcia KujawskiegoStowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim