Aktualności

Niezwykle piękne tereny Doliny Drwęcy są temat konkursu plastycznego proponowanego przez LGD „Dolina Drwęcy”, fot. Daniel Pach
Niezwykle piękne tereny Doliny Drwęcy są temat konkursu plastycznego proponowanego przez LGD „Dolina Drwęcy”, fot. Daniel Pach

Na rzecz lokalnych społeczności

Działające w naszym województwie Lokalne Grupy Działania aktywnie pracują na rzecz integracji swoich społeczności. Oprócz organizowania konkursów na dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć ze środków europejskich proponują także spotkania, dzięki którym uczestnicy mogą uzyskać nową wiedzę i umiejętności, a także miło spędzić czas.

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28. Swoje inicjatywy realizują przede wszystkim z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Mają do dyspozycji około pół miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. Jednym z najważniejszych tego typu zadań były konkursy na projekty grantowe na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem, które LGD uruchomiły w ubiegłym roku. Więcej w materiale „75 milionów złotych w marszałkowskim budżecie obywatelskim”.

Lokalne Grupy Działania za swój cel przyjęły aktywizację społeczności między innymi poprzez różnorodne działania o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. Wśród najbliższych propozycji znajdują się:

  • dwa konkursy plastyczne organizowane przez Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy”: „Turystyka na obszarze LGD Dolina Drwęcy” dla uczniów szkół podstawowych z terenu LGD oraz „Najpiękniejsze krajobrazy i cuda przyrody obszaru LGD Dolina Drwęcy” dla wszystkich mieszkańców terenów LGD. Prace plastyczne można nadsyłać do 15 marca. Więcej na stronie stowarzyszenia.
  • warsztaty „Social media w marketingu przedsiębiorczości społecznej”, które 12 lutego proponuje Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak dobrze prowadzić stronę na Facebooku, jak zdecydować, w jakich mediach społecznościowych powinna być organizacja, jak osiągnąć maksymalne korzyści z obecności organizacji w sieci? (więcej),
  • konferencja podsumowująca projekt współpracy „Cztery pory roku na Krajnie” organizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią, która odbędzie się 7 lutego (więcej),
  • w każdą środę Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty taneczne  breakdance (więcej).

W ostatnich dniach odbywały się między innymi koncert z okazji 15-lecia utworzenia Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki, współorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa; konsultacje prawne, organizowane przez Lokalną Grupę Działania Inowrocław; z kolei Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” współpracowała przy utworzeniu w mogileńskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w kryptach kościoła stałej wystawy historii kościoła i klasztoru pobenedyktyńskiego.

To tylko część najbliższych propozycji LGD. W miesiącach wiosennych i letnich popularnością cieszą się, organizowane przez LGD, zawody sportowe (np. marsze nordic walking, wycieczki rowerowe, turnieje piłkarskie), festyny ludowe, czy innego typu spotkania na świeżym powietrzu. W okresach zbliżających się Świąt Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia odbywają się tematyczne warsztaty kulinarne czy zdobienia ozdób. Dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu aktywizacji społecznej LGD organizują szkolenia i wyjazdy studyjne, a dla osób poszukujących pracy szkolenia podnoszące kwalifikacje. O wszystkich działaniach LGD informują na swoich stronach internetowych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 lutego 2019 r.