Aktualności

Ulica Toruńska w Chełmnie przebudowana dzięki środkom w ramach RPO na lata 2007-2013, fot. Mikołaj Kuras
Ulica Toruńska w Chełmnie przebudowana dzięki środkom w ramach RPO na lata 2007-2013, fot. Mikołaj Kuras

Na budowę i modernizację dróg

Ponad 170 milionów złotych jest w puli dwóch konkursów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczących modernizacji dróg wojewódzkich w miastach prezydenckich oraz lokalnych i powiatowych. Dofinansowanie trafi na budowę nowych i przebudowę istniejących tras, a także tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo.

 

Pierwszy z konkursów dotyczy inwestycji na drogach wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o środki na budowę, przebudowę lub modernizację dróg, węzłów i skrzyżowań. Wsparcie można przeznaczyć także na tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego (zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, kładki, przejścia podziemne). W puli jest w sumie 79 milionów złotych. Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych miast ustalono według kryterium liczby mieszkańców. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października (szczegóły).

 

W ramach drugiego konkursu do rozdysponowania są ponad 92 miliony złotych inwestycje w system dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać o środki na budowę, przebudowę lub modernizację dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października (szczegóły).

 

Czytaj też: Aktualne konkursy RPO: kształcenie, infrastruktura i przedsiębiorczość

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 sierpnia 2016 r.