Aktualności

fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z nową pracownią i sprzętem

Pracownia konserwatorska w marszałkowskim Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku funkcjonuje już 40 lat. Obecnie instytucja otrzymała nowy sprzęt zakupiony w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.

 

– Nasze muzea są ważnymi ośrodkami wymiany kulturalnej, umożliwiającymi  zdobywanie wiedzy z historii i sztuki, a także pełnią funkcję strażników materialnych zasobów historycznych, które w namacalny sposób pozwalają na kontakt z cenną dla nas przeszłością – marszałek Piotr Całbecki

 

Do pracowni trafiły urządzenia, które usprawnią wykonywanie prac konserwatorskich przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracy. Zakupiony nowoczesny sprzęt podniesie standardy przechowywania obiektów i materiałów oraz ułatwi sprawowanie opieki nad muzealiami w magazynach, na ekspozycjach stałych i czasowych. Ponadto zwiększy komfort prac podczas wykonywania projektów wystawienniczych, w których również pracownia bierze czynny udział zabezpieczając je na kolejne lata.

 

Muzeum wciąż pozyskuje zabytki dla poszczególnych działów, które wymagają niezbędnych prac zabezpieczających oraz konserwatorskich. Prezentując je na ekspozycjach stałych i czasowych, muzeum spełnia podstawową powinność, jaką jest popularyzacja historii i kultury materialnej Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

 

Informacje na temat dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanej w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” tutaj.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest organem prowadzącym dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

6 października 2020 r.

 

fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku