Aktualności

Zespół autorski zwycięskiej koncepcji zaproponował, by pozostawić południowe skrzydło istniejącego pawilonu i stworzyć w tym miejscu hol główny rys. PROLOG
Zespół autorski zwycięskiej koncepcji zaproponował, by pozostawić południowe skrzydło istniejącego pawilonu i stworzyć w tym miejscu hol główny rys. PROLOG

Muzeum w Biskupinie inwestuje w nowoczesny pawilon

Za kilka lat w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, które jest instytucją kultury samorządu województwa, powstanie nowy pawilon muzealny, w którym turyści obejrzą nowoczesną wystawę stałą. Właśnie rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję nowego pawilonu.

 

Konkurs wygrała wrocławska firma PROLOG. Do powstania budynku mają posłużyć elementy pochodzące z rozbiórki obecnego. Koncepcja zakłada pozostawienie południowego skrzydła istniejącego pawilonu do stworzenia centralnego holu wejściowego. Autorzy zlokalizowali wszystkie funkcje na jednej kondygnacji, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów robót ziemnych oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Budynek będzie miał żywy dach z roślinnością i miejscami lęgowymi dla ptaków.

 

– Muzeum Archeologiczne w Biskupinie jest ważnym miejscem na mapie turystycznej Polski. Nowy pawilon pozwoli na wzbogacenie oferty skierowanej do osób odwiedzających rezerwat archeologiczny. Nowy budynek i planowana wystawa będą odpowiadać wymogom jakie stawia przed muzealnikami XXI wiek – powiedział marszałek Piotr Całbecki.

 

W połowie czerwca został ogłoszony konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu ekspozycyjnego z zagospodarowaniem terenu oraz założeń wystawy stałej. Do konkursu zgłosiło się 150 podmiotów – w większości zespołów architektonicznych. Ostatecznie do oceny przedstawiono 66 prac.

 

Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Henryk P. Dąbrowski podkreślił, że poziom prac był bardzo wysoki, a wybór najlepszych okazał się trudny. Przewodniczący sądu konkursowego Piotr Śmierzowski dodał, że konkurs wyróżnia nie tylko wysoka jakość, ale także duża różnorodność zgłoszeń.

 

Muzeum przeznaczyło nagrody pieniężne dla autorów najlepszych koncepcji. Pełne wyniki konkursu znajdują się pod tym linkiem.

 

Zwycięski zespół zostanie zaproszony do opracowania projektu budowalnego. Inwestycja, jaką przygotowuje biskupińskie muzeum, może kosztować 45 mln zł. Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że biskupińska instytucja kultury w poprzednich latach zrealizowała inwestycje o wartości ok. 5 mln zł, które były współfinansowane ze środków unijnych i środków samorządu województwa. Dzięki nim powstały m.in. rekonstrukcje wioski wczesnopiastowskiej i osady neolitycznej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

24 listopada 2023 r.