Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 563, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Podpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 563, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Modernizacja drogi prowadzącej na Mazowsze

Siedmiokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 563, prowadzący ze Stępowa (powiat rypiński) do granicy z województwem mazowieckim, zostanie gruntownie zmodernizowany. W środę (28 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego podpisano umowę z wykonawcą. W planach modernizacja pozostałego fragmentu trasy ze Stępowa do Rypina. Rozpoczęły się także prace projektowe obwodnicy miasta. 

– Przebudowa trasy od Stępowa w stronę granicy województwa jest ważna ze względu na poprawę bezpieczeństwa. Konsekwentnie chcemy też zmodernizować kolejny fragment tej drogi wojewódzkiej, zgłaszając wniosek do rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jednocześnie, dzięki porozumieniu z samorządami lokalnymi, trwają prace nad dokumentacją obwodnicy wschodniej strony Rypina – mówi marszałek Piotr Całbecki.

– Powiat rypiński dzięki wojewódzkim inwestycjom staje się bardzo dobrze skomunikowaną częścią województwa. Przebudowane zostały trasy w kierunku Brodnicy, Golubia-Dobrzynia i Sierpca. Teraz, zgodnie z planem, rozpoczynamy modernizację kolejnej drogi, konsultując zmiany z mieszkańcami – zaznacza wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Droga wojewódzka nr 563 na obszarze naszego województwa ma długość 17 km. Prowadzi z Rypina w stronę Mławy w północnej części Mazowsza. Trasa komunikuje także Rypin z miejscowościami na terenie całej gminy oraz sąsiedniej gminy Skrwilno.

W podpisaniu umowy udział wzięli dziś marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, radni sejmiku województwa Tadeusz Pogoda i Paweł Zgórzyński, starosta rypiński Jarosław Sochacki, wójt gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński, a także dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przemysław Dąbrowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosław Graczyk i wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z Lipna Stanisław Detmer.

Trasa zostanie rozbudowana na odcinku o długości 7 km w oparciu o wcześniej przygotowaną koncepcję, która zakłada wzmocnienie nośności jezdni, zapobiegając powstawaniu kolein i spękań na trasie używanej przez wiele samochodów ciężarowych. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi, a przejścia dla pieszych zyskają oświetlenie. Powstaną także zatoki autobusowe oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Łączny koszt modernizacji to blisko 37 milionów złotych, z których 33 miliony pochłoną prace budowlane, a kolejne 4 miliony to koszt m.in. na wkupienia gruntów, nadzoru i prac koncepcyjnych. Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu samorządu województwa. Prace mają zostać ukończone w ciągu dwóch lat, a drogę obejmie siedmioletnia gwarancja. Wybranym w przetargu wykonawcą zostało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna, którego partnerem jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane z Brodnicy.

Droga nr 563 łącząca Rypin z Mławą w województwie mazowieckim jest jedną z blisko 90 tras, które podlegają samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1700 kilometrów, z czego w powiecie rypińskim znajduje się około 75 kilometrów.

Modernizacja drogi wojewódzkiej 563 w liczbach:

  • 7 km to długość odcinka drogi wojewódzkiej nr 563, który zostanie przebudowany pomiędzy Stępowem i granicą województwa
  • 33 miliony złotych to koszt prac budowlanych
  • 37 milionów złotych to szacowany koszt całej inwestycji (m.in. z wykupami gruntu, nadzorem, koncepcją)
  • 22 miesiące potrwają prace projektowo-budowlane.

Powstaje dokumentacja dla obwodnicy

W powiecie rypińskim zrealizowana zostanie również kolejna duża inwestycja drogowa. Wiosną tego roku podpisano porozumienie pomiędzy samorządem województwa, miastem Rypin, gminą Rypin i powiatem rypińskim w sprawie zaprojektowania obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560. W ostatnich dniach podpisano umowę o wartości 710 tysięcy złotych z firmą Lispus z Chełma (województwo lubelskie) na przygotowanie koncepcji (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego) nowej drogi otaczającej Rypin od strony wschodniej, gdzie połączy się z drogą wojewódzką nr 563. Inwestycję zgłosiliśmy w naborze wniosków o dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki na inwestycje drogowe

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 mln złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 200 mln złotych przeznaczony na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach, co łącznie daje miliard złotych na poprawę jakości wojewódzkich tras. Z listą realizowanych obecnie zadań można zapoznać się na naszej stronie.

Zobacz też:

Zarząd Dróg Wojewódzkich i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

28 lipca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2021 r.

Podpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 563, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 563, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 563, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 563, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 563, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 563, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP