Aktualności

Wizualizacja Młyna Energii, graf. Sound & Space
Wizualizacja Młyna Energii, graf. Sound & Space

Młyn Energii – marszałkowska instytucja kultury w Grudziądzu

Marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni województwa Robert Malinowski i Michał Czepek spotkali się z mieszkańcami Grudziądza i dziennikarzami lokalnych mediów na briefingu prasowym połączonym z prezentacją wystawy dotyczącej działań na rzecz powstania nowej marszałkowskiej instytucji kulturalno-edukacyjnej w historycznym budynku dawnego grudziądzkiego Młyna Górnego oraz historii tego obiektu. Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyli też parlamentarzyści naszego regionu, były samorządowe władze miasta.

 

– Grudziądz, miasto, które ze względu na potencjał i położenie ma szansę znaleźć się  w pierwszej lidze polskich miast, potrzebuje pierwszoligowych instytucji kulturalnych. Jestem przekonany, że ta, która powstanie w Młynie Górnym spełni oczekiwania i ambicje grudziądzan. Zabytkowy obiekt, piękny przykład dziewiętnastowiecznej architektury przemysłowej, zyska drugie życie – mówił marszałek Piotr Całbecki zimą 2019, podczas ceremonii podpisania listu intencyjnego w tej sprawie z prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim.  

 

Rewitalizacja obiektu i powołanie do życia Młyna Energii – funkcjonującej tu instytucji kulturalno-edukacyjnej – to wspólna inicjatywa samorządu województwa i samorządu miejskiego Grudziądza. Dawny młyn zostanie przekształcony w przestrzeń publiczną z myślą o kulturze, edukacji i wydarzeniach artystycznych. Misją powołanego do życia ośrodka będzie prezentacja i popularyzacja historii i dorobku kulturalnego miasta i regionu, a także popularyzacja wiedzy matematyczno-przyrodniczej, technologicznej i humanistycznej.

 

Obecnie trwają zaawansowane prace przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji. Wybrana w przetargu pracownia Sound & Space opracowuje koncepcję adaptacji obiektu i dokumentację projektowo-kosztorysową oraz program prac konserwatorsko-restauratorskich. Koszty opracowania dokumentacji finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia „Młyna Energii” w Grudziądzu”, którego dofinansowanie ze środków UE wynosi 737 514,71 zł. Pracuje też powołana przez marszałka województwa grupa robocza do spraw stworzenia koncepcji programowej i funkcjonalnej nowej instytucji. Zakładamy, że  przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków naszego nowego programu regionalnego perspektywy 2021-2027. Szacujemy, że przetarg na roboty budowlane i zakupy wyposażenia będzie można rozpisać w drugim półroczu przyszłego roku 

 

Na razie, by uchronić go przed dalszą dewastacją, obiekt wymaga pilnych działań ratunkowych. W 2020 roku przeprowadziliśmy remont części dachu. Obecnie, także na zlecenie samorządu województwa, kolejnych prac zabezpieczających podjęła się kwidzyńska firma 3 JM. Łączny koszt tych robót to blisko 2 miliony złotych.

 

Podczas spotkania w Grudziądzu prezydent Maciej Glamowski przekazał marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu uchwałę Rady Miejskiej o przekazaniu samorządowi województwa terenu pod parking przyszłej instytucji. 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2022 r.

 

Wizualizacja Młyna Energii, graf. Sound & SpaceWizualizacja Młyna Energii, graf. Sound & SpaceWizualizacja Młyna Energii, graf. Sound & SpaceMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMłyn Energii - briefing prasowy marszałka Piotra Całbeckiego i prezydenta Macieja Glamowskiego w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP