Aktualności

Ceremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Ceremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Miliony na drogi na wsi

Zarząd województwa zdecydował o przyznaniu dotacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 na budowę i modernizację dróg lokalnych w całym regionie. Łączna wartość wsparcia wynosi 62,5 mln złotych, beneficjenci to 52 kujawsko-pomorskie samorządy lokalne. Zdjęcia do pobrania

– To dodatkowe środki na rozwój i modernizację sieci drogowej w naszym regionie i jedne z ostatnich, które przydzielamy na tego rodzaju projekty. Jeśli wziąć pod uwagę także inwestycje drogowe finansowane z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków rządowych i środków własnych samorządów to możemy stwierdzić, że ostatnie lata to naprawdę boom jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Chylę czoło przed samorządami wszystkich gmin i powiatów, które, przy nienajlepszej przecież dzisiaj kondycji budżetów, wygospodarowują środki i inwestują w drogi – mówił przed ceremonią wręczenia umów o dofinansowanie projektów marszałek Piotr Całbecki.

Zobacz Zmodernizowaną drogą przez Kujawy

– Każdego dnia możemy się przekonać, że środki europejskie mają ogromne znaczenie dla rozwoju polskiej wsi. Te środki przyczyniają się do tego, że nasza wieś z każdym dniem staje się coraz bardziej piękna. W przypadku inwestycji drogowych dofinansowanie wynosi  63 proc., więc jest bardzo korzystne dla samorządów, które, z racji inwestowania na dużą skalę, borykają się z problemem pozyskania środków – stwierdził wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, który w zarządzie województwa odpowiada właśnie za inwestycje w tego rodzaju infrastrukturę.

Lista projektów i beneficjentów

W spotkaniu z przedstawicielami beneficjentów (51 gmin i jeden powiat) uczestniczyły też przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i radna województwa Katarzyna Lubańska.

Dzięki środkom naszego segmentu PROW w Kujawsko-Pomorskiem zbudowano już lub zmodernizowano blisko 300 kilometrów dróg lokalnych. Pieniądze programu służą także m.in. budowie wodociągów i kanalizacji (zbudowano/zmodernizowano odpowiednio 100 i 180 kilometrów tych sieci), budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (ponad 2000 instalacji), budowie i przebudowie targowisk (17 inwestycji), budowie i przebudowie świetlic, domów kultury i bibliotek (30 zrealizowanych projektów) oraz ich wyposażaniu (43 projekty), a także tworzeniu małych firm (636 w tej perspektywie finansowej) i rozwijaniu wiejskich przedsiębiorstw (185).

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

27 lipca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2023 r.

Ceremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPCeremonia wręczenia umów PROW, Urząd Marszałkowski, 27 lipca 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP