Aktualności

Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

„Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich” to tytuł dwudniowej (28-29 czerwca) konferencji, która odbyła w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele marszałkowskich jednostek ewaluacyjnych regionalnych programów ewaluacyjnych z całego kraju i członkowie grup sterujących ewaluacją, a także reprezentanci środowisk naukowych i interesariuszy. Wśród prelegentów byli m.in. eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Samorządowe władze województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Program

 

Konferencja była platformą wymiany doświadczeń i dzielenia się najnowszą wiedzą w dziedzinie ewaluacji oraz dyskusji nad rolą i znaczeniem ewaluacji funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. nowoczesne koncepcje i innowacyjne rozwiązania w ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji w procesach decyzyjnych i monitoringu programów. Celem konferencji była m.in. ocena dotychczasowych osiągnięć ewaluacji w polityce spójności.   

 

Organizatorem konferencji było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.   

 

Wydział Analiz i Ewaluacji

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

28 czerwca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2022 r.

 

Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP