Aktualności

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej

Środowiska zaangażowane na rzecz rozwoju i promocji ekonomii społecznej spotkały się we wtorek (11 października) w Toruniu podczas Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, które jest też 12. edycją Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej. Wśród uczestników byli społecznicy i przedsiębiorcy z Veneto, naszego regionu partnerskiego we Włoszech. W spotkaniu wzięli udział przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują marszałek Piotr Całbecki oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

 

Wśród zaproszonych gości m.in. prof. Alona Revko z ukraińskiego Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego, która opowiedziała o rozwoju przedsiębiorczości społecznej i kształtowaniu kapitału społecznego w warunkach wojny na Ukrainie, były rzecznik praw obywatelskich prof. Adam Bodnar, prelegent i prowadzący dedykowany młodzieży panel dyskusyjny „Prawa człowieka a obowiązki obywatelskie”, oraz Jacek Gralczyk, edukator i ekspert z zakresu aktywizacji społecznej oraz moderowania procesów lokalnego rozwoju społecznego.

 

W trakcie uroczystej gali Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej uhonorował samorządy lokalne, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli biznesu za działania na rzecz ekonomii społecznej, przyznając tytuły „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”, certyfikaty „Zakup Prospołeczny” oraz wyróżnienia specjalne marszałka województwa.

 

Lista nagrodzonych

 

Rozstrzygnięto także związany z tematyką ekonomii społecznej konkurs fotograficzny dla młodzieży, nad którym patronat honorowy objęli przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik. Lista laureatów i wyróżnionych na stronie Forum

 

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który jest organizatorem wydarzenia.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 października 2022 r.

 

Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMiędzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP