Aktualności

Granty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Granty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Marszałkowskie granty dla NGO-sów

Marszałek Piotr Całbecki oraz przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska i radna województwa Katarzyna Lubańska przekazali (8 sierpnia) umowy o finansowanie projektów przedstawicielom sześciu organizacji pozarządowych działającym w sferze usług społecznych. Łączna wartość grantów to ponad ćwierć miliona złotych. Źródłem finansowania są środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach  marszałkowskiego pakietu antykryzysowego.

 

– Finalizujemy program, który uruchomiliśmy w czasie pandemii Covid-19. Organizacje pozarządowe włączyły się wówczas w pomoc osobom szczególnie potrzebującym wsparcia w tych trudnych czasach – niepełnosprawnym, starszym, chorym – i środowiskom w trudnej sytuacji. Niosły pomoc psychologiczną, organizowały zbiórki i dostarczanie żywności. Pięćdziesięciu instytucjom trzeciego sektora już przekazaliśmy granty w wysokości do 100 tys. złotych na przeprowadzenie tego typu projektów, dziś mamy sześć umów, a trzynaście kolejnych podpiszemy w najbliższym czasie. Łączna wartość grantów wynosi 7 milionów złotych – powiedział dziennikarzom przed dzisiejszą ceremonią marszałek Piotr Całbecki.

 

Dla mnie najważniejsze w programach adresowanych do NGO-sów jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Bo u nas naprawdę na pierwszym miejscu jest człowiek. Inwestycje infrastrukturalne są oczywiście niezbędne, natomiast to projekty „miękkie” [społeczne] budują poczucie wspólnotowości – podkreśliła w swojej wypowiedzi przewodnicząca Elżbieta Piniewska.

 

Dzięki przekazanym dziś środkom Spółdzielnia Socjalna Wigor z Żalinowa w powiecie inowrocławskim organizuje lokalny klub seniora dedykowany osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z zajęciami poprawiającymi kondycję fizyczną oraz muzycznymi i rękodzielniczymi, pogadankami dotyczącymi zdrowego trybu życia i warsztatami psychologicznymi. Wartość grantu wynosi 37 tys. złotych.

 

Pozostałymi beneficjentami są instytucje trzeciego sektora działające w Bydgoszczy, Toruniu, Więcborku w powiecie sępoleńskim i Nowem w powiecie świeckim. W ramach przeznaczonych dla nich grantów finansujemy funkcjonowanie ośrodka dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin, zajęcia terapeutyczne dla niepełnosprawnych dzieci i niepełnosprawnych osób dorosłych oraz ich rodzin, a także warsztaty tematyczne dla młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wsparcie psychologiczne, pogadanki popularyzatorskie i spotkania z animatorami czasu wolnego dla seniorów.

 

Program realizuje samorząd województwa w partnerstwie z toruńskim Ośrodkiem Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok, Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Kobiet Gineka w Bydgoszczy

i bydgoską Wyższą Szkołą Gospodarki. Projektami objęto już łącznie 1 200 osób. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 sierpnia 2023 r.  

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2023 r.

 

Granty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGranty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGranty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGranty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGranty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGranty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGranty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGranty za ćwierć miliona złotych dla sześciu organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP