Aktualności

Prace konserwatorskie w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej (powiat bydgoski), fot. Tymon Markowski
Prace konserwatorskie w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej (powiat bydgoski), fot. Tymon Markowski

Dotacje na rzecz ochrony naszego dziedzictwa

10,5 miliona złotych – tyle wynosi tegoroczne wsparcie samorządu województwa na remonty konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach Kujaw i Pomorza. Dotacje trafią do 186 instytucji w całym regionie.

 

– Efekty naszego wieloletniego programu ochrony zabytków widać w całym regionie. Należy podkreślić zaangażowanie właścicieli i zarządców zabytkowych obiektów, którzy na co dzień troszczą się o nie, chronią przed zniszczeniem, zabiegają o dotacje. Odrestaurowane zabytki to nasz wspólny sukces – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W tym roku samorząd województwa przyznał dotacje na realizację 186 inwestycji mających na celu ochronę zabytków naszego regionu. Najwyższe wsparcie wynosi blisko 400 tysięcy złotych. Wśród wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach i budynkach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje, na które składają się środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, umożliwią m.in.:

 

  • remont dachu nad prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy,
  • kolejny etap prac przy pokryciu dachowym i więźbie dachowej kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy (1872 r.),
  • remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie (w powiecie aleksandrowskim),
  • prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja w Kruszynach (powiat brodnicki),
  • remont zespołu budynków cmentarnych w Chodczu (powiat włocławski),
  • wymianę i odtworzenie okien wraz z witrażami oraz drzwi zewnętrznych w kościele p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim (w powiecie inowrocławskim),
  • remont konserwatorski elewacji czołowego bloku kazamatowego Fortu IV im. Żółkiewskiego w Toruniu (XIX w.),
  • prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu,
  • wykonanie izolacji zabezpieczającej przed przedostawaniem się wód opadowych przez dach (zielony dach) budynku do pomieszczeń Fortu II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim (powiat chełmiński).

 

Lista wszystkich przyznanych dotacji w podziale na powiaty

 

Ubiegłoroczne wsparcie pozwoliło m.in. na kontynuację remontu pomieszczeń zabytkowego budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim, remont dachów Domu pod Kapturem w Golubiu-Dobrzyniu i odrestaurowanie drewnianych stalli w kościele parafialnym św. Hieronima w Raciążku (powiat aleksandrowski) . O wszystkich dotacjach pisaliśmy w naszym materiale.

 

Wojewódzki program ochrony zabytków

 

Samorząd województwa realizuje program ochrony zabytków od piętnastu lat. W tym czasie na zadania związane z restauracją i remontami konserwatorskimi w zabytkowych obiektach przekazał 107,6 mln zł. Wsparcie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu województwa. W całym regionie przeprowadzono ponad 1,6 tysiąca przedsięwzięć restauratorskich. Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała naszemu województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra.

 

Czytaj także: Program ochrony zabytków: mamy się czym pochwalić

 

W uznaniu za zaangażowanie w opiekę nad zabytkami

 

Przypominamy, że jeszcze dziś czekamy na zgłoszenia w marszałkowskim konkursie „Dziedzictwo wieków”, w ramach którego przyznajemy wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Medale Hereditas Saeculorum przyznamy już po raz dziesiąty. W ubiegłym roku wyróżnienia wręczono w Pałacu Lubostroń. Wśród nagrodzonych znalazły się Parafia Rzymskokatolicka w Potulicach (powiat nakielski), Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Grudziądzu. Medal za skuteczne i efektywne zarządzanie placówką, czego efektem były dynamiczny rozwój instytucji i przyrost liczby odwiedzających, a także uznanie krajowych środowisk muzealników odebrał dr Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 kwietnia 2021 r.