Aktualności

Wręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Wręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Marszałkowskie dotacje na ochronę zabytków

Remonty konserwatorskie, prace restauratorskie oraz roboty budowlane – na renowację  zabytkowych obiektów Kujaw i Pomorza trafiło w tym roku rekordowe 10,4 mln złotych. Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wręczył we wtorek (7 września) w Pałacu Dąmbskich kolejne spośród 172 umów na dofinansowanie projektów wojewódzkiego programu ochrony zabytków.

– Troska o zabytki jest narodową powinnością. Samorząd województwa czyni wiele, by pozostawić nasze dziedzictwo w takim stanie, który pozwoli kolejnym pokoleniom cieszyć się i szczycić nim jak najdłużej – podkreślił podczas spotkania wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

Najwyższe przekazane w tym roku wsparcie wynosi blisko 400 tysięcy złotych. Wśród wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków. Część umów została przekazana podczas lipcowego spotkania.

Dotacje, na które składają się środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa, umożliwią m.in.:

  • remont dachu nad prezbiterium kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy,
  • kolejny etap prac przy pokryciu dachowym i więźbie dachowej kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy (1872 r.),
  • remont elewacji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim,
  • prace konserwatorskie przy elewacji kościoła św. Mikołaja w Kruszynach (powiat brodnicki),
  • remont zespołu budynków cmentarnych w Chodczu (powiat włocławski),
  • wymianę i odtworzenie okien wraz z witrażami oraz drzwi zewnętrznych w kościele pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim (w powiecie inowrocławskim),
  • remont konserwatorski elewacji czołowego bloku kazamatowego Fortu IV im. Żółkiewskiego w Toruniu (XIX w.),
  • prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu,
  • konserwację i restaurację ołtarza głównego z kościoła farnego Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.

Zobacz Przywracamy blask zabytkom

Wojewódzki program ochrony zabytków

 

Samorząd województwa realizuje program ochrony zabytków od trzynastu lat. W tym czasie na zadania związane z restauracją i remontami konserwatorskimi w zabytkowych obiektach przekazał blisko 123 mln zł. Wsparcie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu województwa. Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała Kujawsko-Pomorskiemu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra.

Zobacz Program ochrony zabytków: mamy się czym pochwalić

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

7 września 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 września 2021 r.

Wręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie dotacji na ochronę zabytków, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP