Aktualności

Konferencja prasowa na temat lokalnych grup działania, fot. Szymon Zdziebło
Konferencja prasowa na temat lokalnych grup działania, fot. Szymon Zdziebło

Marszałkowski budżet obywatelski

Jest ich dwadzieścia osiem, swoim zasięgiem obejmują obszar niemal całego województwa, a do dyspozycji otrzymały około pół miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, są gotowe do realizacji zadań zapisanych w lokalnych strategiach rozwoju.

 

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, których realizacja wkrótce się rozpocznie. W planach jest wiele ważnych społecznie działań, w których świetnie sprawdzą się między innymi organizacje pozarządowe – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Mechanizm wspierania inicjatyw lokalnych poprzez działalność lokalnych grup działania sprawdził się już w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (na lata 2007-2013). Wówczas środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymało 20 lokalnych grup działania, których aktywność skupiała się na obszarach wiejskich.

 

W nowym unijnym rozdaniu wsparcie na działalność LGD będziemy kierować w ramach mechanizmu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). To jedno z narzędzi realizacji polityki terytorialnej województwa. Jesteśmy jedynym samorządem w kraju, który zastosował RLKS w tak dużej skali. Obejmie on nie tylko tereny wiejskie, ale również mieszkańców wszystkich miast, a działania LGD będą realizowane na obszarze prawie całego województwa.

 

Do dyspozycji LGD będą – tak jak wcześniej ­– środki z PROW (ponad 42 miliony euro), a także wielomilionowe wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (76 milionów euro) oraz PO Ryby (3 miliony euro). W puli jest w sumie około pół miliarda złotych.

 

W Kujawsko-Pomorskiem powstały dwa rodzaje LGD, które będą korzystać z różnych unijnych programów:

 

  • LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców (zgodnie przepisami mogą być realizowane na miejskich obszarach, które zamieszkuje do 150 tysięcy mieszkańców) – do ich dyspozycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wsparcie trafi na realizację tzw. projektów miękkich.

Lista LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców z informacją o planowanych działaniach

 

  • LGD obejmujące obszary wiejskie i rybackie oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców – zakres realizowanych zadań będzie większy od LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Do ich dyspozycji będą środki w ramach PROW, RPO oraz PO Ryby, a wsparcie można przeznaczyć między innymi na projekty inwestycyjne.

Lista LGD na terenach wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców z informacją o planowanych działaniach

 

 

Zarząd województwa zatwierdził już wszystkie 28 lokalnych strategii rozwoju przygotowanych przez LGD. Do zadań lokalnych grup będzie należało przygotowanie i przeprowadzenie naborów wniosków o wsparcie we wskazanych w strategiach obszarach. Lokalne grupy działania będą też wspierać wnioskodawców w przygotowywaniu dokumentacji i aplikowaniu o środki.

 

Środki, którymi dysponują LGD trafią między innymi na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w tym tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej. Społeczności lokalne na terenach wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców, które dysponują większą pulą środków od ich odpowiedników w większych miastach, mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej, rozbudowy publicznej infrastruktury i wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przedsiębiorczości.

 

O roli lokalnych grup działania w realizacji mechanizmu RLKS była mowa podczas poniedziałkowej (9 maja) konferencji prasowej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego oraz przedstawicieli LGD: wiceprezesa Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” Ryszarda Kamińskiego i dyrektor biura tej organizacji Doroty Stanek oraz prezes Stowarzyszenia LGD Chełmno Małgorzaty Giżyńskiej.

 

– Województwo kujawsko-pomorskie, jako jeden z nielicznych regionów w Europie, postawiło na rozwój społeczności lokalnych i jako jedyne przeznaczyło na ten cel tak duże środki finansowe. Najłatwiej jest oczywiście dysponować środkami na poziomie centralnym, jednak rozwój społeczności lokalnych generują małe projekty, o których kształcie mogą decydować sami mieszkańcy – powiedział wiceprezes Ryszard Kamiński.

 

– Największym sukcesem działającej od grudnia Lokalnej Grupy Działania Chełmno jest to, że w prace nad jej utworzeniem włączyła się duża grupa mieszkańców, stowarzyszeń oraz przedstawicieli sektora publicznego i gospodarczego. Już na etapie tworzenia się organizacji możemy zatem mówić o efekcie aktywizacji naszej społeczności lokalnej – mówi prezes Małgorzata Giżyńska.

 

 

 

Czytaj też:

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 maja 2016 r.

Konferencja prasowa na temat lokalnych grup działania, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja prasowa na temat lokalnych grup działania, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja prasowa na temat lokalnych grup działania, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja prasowa na temat lokalnych grup działania, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja prasowa na temat lokalnych grup działania, fot. Szymon ZdziebłoKonferencja prasowa na temat lokalnych grup działania, fot. Szymon Zdziebło