Aktualności

Posiedzenie KWRiST 25 listopada 2020, przewodniczą marszałek Piotr Całbecki i wiceminister w MSWiA Paweł Szefernaker
Posiedzenie KWRiST 25 listopada 2020, przewodniczą marszałek Piotr Całbecki i wiceminister w MSWiA Paweł Szefernaker

Marszałek Piotr Całbecki na czele rządowo-samorządowej Komisji Wspólnej

Marszałek Piotr Całbecki objął na najbliższe pół roku współprzewodnictwo Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Gremium, którego drugim współprzewodniczącym jest reprezentujący stronę rządową minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, na wczorajszym (25 listopada) posiedzeniu zajmowało się m.in. podziałem przyszłorocznej subwencji oświatowej i ponadtrzystumilionowej tegorocznej rezerwy subwencji, która zostanie podzielona między gminy, powiaty i województwa o najniższych dochodach per capita.    

 

– Jestem członkiem komisji od ponad roku. Jeśli miałbym ocenić tematy, które do tej pory były omawiane na tym forum, to brakuje mi bardziej holistycznego podejścia. Zajmujemy się ogromem spraw bieżących, co jest zrozumiałe, szczególnie kiedy mamy pandemię i z konieczności musimy podejmować wiele decyzji ad hoc. Mówiąc o holistycznym podejściu i obszarach, którymi powinniśmy się pilnie zająć, mam na myśli potrzebę spokojnej dyskusji o naszej przyszłości w Unii Europejskiej. Czuję się w obowiązku zainspirować stronę samorządową do współpracy z rządem w zakresie negocjowania warunków umowy partnerskiej z Komisją Europejską. Rząd powinien realnie uwzględnić nas w agendzie tych negocjacji. Inną ważną kwestią, którą będziemy chcieli poruszyć na najbliższym posiedzeniu, jest obrona integralności samorządów. Mam tu na myśli rządowy pomysł podziału Mazowsza. Nie można przygotowywać takich planów bez szerokich konsultacji – powiedział marszałek Piotr Całbecki w wywiadzie udzielonym serwisowi informacyjnemu Związku Województw RP.

 

 

Wśród tematów, których poruszenie na forum komisji zapowiedział gospodarz naszego województwa, są także systemowa pomoc dla branży gastronomicznej (stojącej na skraju bankructwa w związku z kolejnym w tym roku zamknięciem lokali gastronomicznych) oraz problem nielegalnych składowisk odpadów (w związku z pożarem na składowisku opon w Raciniewie). Uzgodniono, że kwestia wsparcia dla podmiotów gastronomicznych wejdzie pod obrady na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na przyszły tydzień.

 

 

Komisja Wspólna, organ pomocniczy Rady Ministrów, jest podstawowym gremium wypracowującym wspólne rządowo-samorządowe stanowiska w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju, w tym tych wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Pracuje w 12 zespołach problemowych i trzech grupach roboczych. W skład komisji wchodzą 24 osoby, 12 reprezentuje stronę rządową (minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 członków wskazanych przez premiera), 12 stronę samorządową. Strona samorządowa to przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego – Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 listopada 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2020 r.

 

Posiedzenie KWRiST 25 listopada 2020, przewodniczą marszałek Piotr Całbecki i wiceminister w MSWiA Paweł SzefernakerPosiedzenie KWRiST 25 listopada 2020, przewodniczą marszałek Piotr Całbecki i wiceminister w MSWiA Paweł SzefernakerPosiedzenie KWRiST 25 listopada 2020, przewodniczą marszałek Piotr Całbecki i wiceminister w MSWiA Paweł SzefernakerPosiedzenie KWRiST 25 listopada 2020, przewodniczą marszałek Piotr Całbecki i wiceminister w MSWiA Paweł Szefernaker