Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

LGD zapraszają: konkursy, doradztwo, szkolenia

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Za ich pośrednictwem można zyskać dofinansowanie na założenie własnej firmy lub jej rozwój, rewitalizacje obszarów wiejskich czy działania zachowujące lokalne dziedzictwo kulturowe. Warto skorzystać też ze szkoleń, projektów aktywizacji zawodowej, czy po prostu dobrze się bawić podczas letnich pikników z LGD.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28.

 

 

Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Do ich dyspozycji trafiło około poł miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego.

 

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Konkursy ogłoszone w ostatnim czasie przez LGD dotyczą:

 

  • wsparcia na założenie rozpoczęcie własnego biznesu:

 

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” wnioski przyjmować będzie od 3 do 17 września, limit środków to 200 tysięcy złotych, kwota wsparcia to 100 tysięcy, więcej na stronie LGD,

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w tym konkursie wnioski przyjmuje od 7 do 20 września. Limit środków to 160 tysięcy złotych, a wsparcie dla beneficjentów wynosi 80 tysięcy złotych. Więcej tutaj

 

– Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przyjmuje wnioski do 31 sierpnia, limit środków w ramach naboru to 150 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może liczyć na wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj,

 

  • rozwoju już działających przedsiębiorstw– środki na ten cel oferują w trybie konkursowym proponują trzy partnerstwa:

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa będzie przyjmować wnioski od 31 sierpnia do 14 września, limit środków to 290 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może ubiegać się od 50 do 96 tysięcy, więcej na stronie LGD.

 

– Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  – wnioski w tym konkursie  można składać do 30 sierpnia, limit środków w ramach naboru to 400 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może otrzymać wsparcie w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych, więcej informacji na stronie LGD,

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” do rozdysponowania na ten cel ma blisko 420 tysięcy złotych, kwota wsparcia może wynieść od 26 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Konkurs trwa do 31 sierpnia, więcej informacji dostępne tutaj.     

 

  • zachowania lokalnego dziedzictwa:

 

– Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” przyjmuje wnioski o wsparcie w tym konkursie do 26 sierpnia. Projekty zgłaszane do dofinansowania mogą dotyczyć obiektów zabytkowych, wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury lub wykorzystania zasobów ludzkich, kulturowych, historycznych bądź przyrodniczych danego obszaru. Limit środków w ramach naboru to 100 tysięcy złotych, minimalna wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania to 50 tysięcy złotychWięcej informacji tutaj,

 – Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” od 23 sierpnia do 6 września przyjmuje wnioski w trzech konkursach na rzecz dziedzictwa, wiedzy i inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Więcej informacji o konkursach tutaj, tutaj i tutaj.

 

  • inwestycji drogowych oraz poprawy dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej:

 

– Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” od 23 sierpnia do 6 września przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w dwóch konkursach w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i rekreacyjnej lub kulturalnej. Więcej tutaj i tutaj.

 

  • turystyki i promocji

 

– Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” od 23 sierpnia do 6 września przyjmuje wnioski w dwóch konkursach w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim w zakresie świadczenia usług turystycznych oraz promocji obszarów wiejskich. Więcej tutaj i tutaj.

 

– Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przyjmuje wnioski od 24 sierpnia do 7 września w konkursie dotyczącym wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim w zakresie świadczenia usług turystycznych. Więcej tutaj.

 

W najbliższym czasie Lokalne Grupy Działania zapraszają także na:

 

  • spotkania informacyjne, doradztwo, szkolenia:

 

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zaprasza na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się 28 sierpnia na marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu. Więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa zaprasza również 28 sierpnia na szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu przedsięwzięcia 1.1.2. Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR. Więcej.

 

 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław zaprasza do biura stowarzyszenia 3 i 17 września na spotkanie z adwokatem Mateuszem  Bernatem, który będzie udzielał indywidualnych  porad prawnych. Więcej.

 

 

Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza na spotkania informacyjne w dniach:

 

– 27.08.2018 r. – PUP Golub Dobrzyń, godz.10.00-12.00;

– Gmina Miasto Golub Dobrzyń, godz. 12.30-14.30;

– Gmina Kowalewo Pomorskie, godz. 15.00-17.00

28.08.2018 r.- Gmina Radomin, godz. 10.00-12.00;

                        – Gmina Ciechocin, godz.13.00-15.00;

– 29.08.2018 r. – Gmina Golub Dobrzyń, godz. 10.30-12.30;

                        – Gmina Zbójno, godz. 13.00-15.00;

 

Więcej na stronie LGD.

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza 11 września do Wołuszewa na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapisy do 6 września 2018 r. Więcej tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław  zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu  „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych w czasie poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, kursach, wyjazdach międzynarodowych, będą tez mogli odbyć staż zawodowy, więcej informacji tutaj.

 

  • inna aktywność:

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym  „Na Pałukach łapię chwile i zatrzymuję czas w obiektywie”. Termin nadsyłania prac do 31 sierpnia. Więcej na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 sierpnia 2018 r.