Aktualności

fot. Andrzej Goiński
fot. Andrzej Goiński

LGD-y dzielą wsparcie na drogi, stypendia, przedsiębiorczość

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami wniosków, ogłoszonymi przez Lokalne Grupy Działania. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami i składania wniosków. Wsparcie można otrzymać między innymi na rewitalizację miejscowości wiejskich, przebudowę dróg gminnych i powiatowych czy założenie własnej firmy. Interesującą propozycją jest tez program stypendialny LGD Ziemia Wąbrzeska dla absolwentów szkół średnich.

 

LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który w tak dużej skali zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

 

Środki unijne przekazane do dyspozycji LGD to nasz regionalny budżet obywatelski. Warto skorzystać z tego wsparcia, zaspokaja istotne potrzeby lokalnych społeczności. Pieniądze te pozwolą wyremontować  publiczną infrastrukturę, wesprą małą przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców– przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie nabory wniosków z wykorzystaniem tych środków organizują:

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku prowadzi nabory wniosków w dwóch konkursach:

do 17 maja: na przedsięwzięcia z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, szczególnie tych o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. W ramach konkursu na ten cel przeznaczono ponad 2 miliony 214 tysięcy złotych,

– do 5 czerwca: na przedsięwzięcia wspierające tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości –zarówno w zakresie tworzenia ich siedziby, jak i wsparcie usług świadczonych przez inkubator. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 1 milion 436 tysięcy złotych. Więcej o tych konkursach tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego do 25 maja przyjmuje wnioski o przyznanie premii dla osób podejmujących działalność gospodarczą. Kwota wsparcia dla pojedynczego wnioskodawcy wynosi 50 tysięcy złotych, w puli konkursu jest pół miliona złotych. Więcej informacji na stronie LGD.  

 

Niektóre Lokalne Grupy Działania ogłosiły także nabory wniosków o wsparcie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych i powiatowych. Wnioski o wsparcie tego typu działań przyjmują:
1) Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” – prowadzi nabór do 1 czerwca, ze wsparcia  mogą skorzystać jednostki sektora finansów publicznych i samorządowe jednostki organizacyjne. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do wysokości ponad 63% kosztów kwalifikowanych. Limit środków w ramach naboru wynosi ponad 370,5 tysiąca złotych, więcej informacji tutaj.

 

2) Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – przyjmuje wnioski od 8 do 22 maja. Wsparcie może trafić na budowę lub przebudowę tych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. Wnioskodawcy mogą liczyć na refundację poniesionych kosztów inwestycji w kwocie od 50 do 300 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Nabory wniosków o wsparcie tego typu inwestycji planuje również Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku mogą wziąć udział w szkoleniu organizowanym 11 maja, dotyczącym zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania wniosku wraz z załącznikami. Szkolenie dotyczyć będzie planowanego naboru wniosków na wsparcie inwestycji w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz infrastruktury kulturalnej. Więcej informacji tutaj.

 

Poza naborami wniosków kujawsko-pomorskie LGD aktywnie prowadza też inną działalność:

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska uruchomiła kolejną edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni absolwenci szkół średnich, mogą ubiegać się za pośrednictwem o LGD o roczne stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego zaprasza do udziale w wyjeździe studyjnym na Ziemię Dobrzyńską. Wycieczka poświęcona tworzeniu sieci usług turystycznych planowana jest w pierwszej połowie maja. Mogą w niej uczestniczyć reprezentanci podmiotów działających w obszarze turystyki, więcej tutaj. Spotkanie informacyjne na temat sieciowania usług turystycznych organizuje też 10 maja Lokalna Grupa Działania  „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, więcej informacji na stronie stowarzyszenia.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza do udziału w ,,Konkursie Dziedzictwa Kulinarnego „Smaki Krajny i Pałuk” którego motywem przewodnim jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Termin zgłoszeń upływa 11 maja, więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w związku z planowanym naborem wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli mikro i małych przedsiębiorstw na szkolenie. Odbędzie się ono w dwóch terminach: 15 i 22 maja i dotyczyć będzie zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania wniosku. Dodatkowe informacje na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Co zmieniło się w Twoim otoczeniu dzięki Funduszom Unijnym”. Termin nadsyłania prac upływa 30 maja, szczegóły oraz regulamin dostępne na stronie LGD.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 2 maja 2018 r.