Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla RPO WK-P
Fot. Tymon Markowski dla RPO WK-P

LGD proponują w nowym roku

     Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie ze środków unijnych oraz udziału w konsultacjach i szkoleniach organizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują one środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców.

 

– Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. W najbliższym czasie z ich wykorzystaniem organizują:

  • szkolenia, spotkania informacyjne, poradnictwo

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza na dyżury konsultacyjne w zakresie możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na podjęcie działalności gospodarczej lub rozwój prowadzonej działalności. Terminy dyżurów:

24 stycznia – Centrum Animacji Kultury w Łysomicach, w godz. 8-13,

25 stycznia – Urząd Gminy Łubianka, w godz.8-13

Szczegółowe informacje na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” zaprasza do udział w projekcie „Szansa dla Aktywnych – Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy”. Nabór uczestników trwa do 31 stycznia. Mogą wziąć w nim między innymi mieszkańcy terenów wiejskich. Mogą skorzystać ze szkoleń, dzięki którym wzmocni się ich pozycja na rynku pracy. Projekt adresowany jest też do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które mogą ubiegać się o dotację (której maksymalna kwota wynosi 30 tysięcy 400 złotych) na założenie i prowadzenie własnej formy.  Więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza 5 lutego do swojego biura w Odolionie (powiat aleksandrowski) na szkolenie dotyczące współpracy podmiotów działających w sferze turystyki. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z tematyką produktu sieciowego oraz możliwością otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 stycznia, więcej informacji oraz program szkolenia tutaj.

  • nabory wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli planuje w najbliższych miesiącach kolejne nabory wniosków o wsparcie lokalnej przedsiębiorczości-tym razem na podejmowanie własnej działalności gospodarczej.   Stowarzyszenie zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia do skorzystania z nieodpłatnego doradztwa udzielanego przez pracowników biura LGD. Będzie można uzyskać m.in. informacje
o warunkach przyznania pomocy oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Terminy spotkań należy umawiać telefonicznie z pracownikami biura, więcej tutaj.

  • inna aktywność

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do konsultacji zmian LSR na lata 2014-2020 oraz dokumentów towarzyszących (procedury wyboru i oceny operacji, kryteriów wyboru operacji, regulaminu rady). Swoje uwagi można zgłaszać mailowo na adres biuro@lgddolinadrwecy.org.pl lub podczas comiesięcznych spotkań z mieszkańcami:

  • 22 stycznia-gmina Radomin, Gminny Ośrodek Kultury w Radominie, godz. 12.30-14.30,
  • 23 stycznia – Gmina Ciechocin, Urząd Gminy, godz. 12-14,
  • 24 stycznia – Gmina Golub-Dobrzyń, Sala Obrad Rady Gminy, godz.8-10,
  • 24 stycznia – Gmina Zbójno, Urząd Gminy, godz.13-15.

Więcej informacji na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

22 stycznia 2018 r.