Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

LGD informują

Zapraszamy do skorzystania z aktualnych propozycji Lokalnych Grup Działania. Partnerstwa na bieżąco ogłaszają nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze środków unijnych na lokalne inicjatywy. Informacje o aktualnych konkursach znajdują się na stronie mojregion.eu. LGD proponują także różnego rodzaju spotkania i warsztaty aktywizacyjne.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28.

 

Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Do ich dyspozycji trafiło około poł miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego.

 

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. 

 

LGD podpisały pierwsze omowy z beneficjentami na przekazanie grantów na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem. LGD Pałuki – Wspólna Sprawa wsparła pięć inicjatyw lokalnych na łączną kwotę blisko 240 tys. zł. Dzięki tym umowom potrzebujący mieszkańcy obszaru objętego LGD będą mogli uczestniczyć w warsztatach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będą mieli możliwość podniesienia kompetencji kluczowych, tj. poprawy umiejętności uczenia się, wzmocnienia kompetencji społecznych i obywatelskich, w Żninie i Rogowie zostaną otwarte kluby młodzieżowe dla, a Żniński Klub Morsa przeprowadzi warsztaty ekologiczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Natomiast LGD „Dolina Drwęcy” przekaże blisko 250 tys. zł. na  również 5 projektów, dzięki którym możliwa będzie aktywizacja młodzież, organizacja klubów samopomocy i animacja społeczności lokalnej w powiecie golubsko-dobrzyńskim, z uwzględnieniem gmin Zbójno i Golub-Dobrzyń

 

W najbliższym czasie LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” zaprasza na dwa spotkania. W poniedziałek (25 marca) na stadionie Strugi w Drzycimiu odbędzie się szkolenie dla mieszkańców powiatu zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, zaś w czwartek (28 marca)  w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu obędzie się prelekcja na temat przeciwdziałania zmianom klimatu. Więcej na www.lgdswiecie.pl

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 marca 2019 r.