Aktualności

Jan Myrcha, laureat Nagrody Marszałka w dziedzinie Edukacji, fot. Andrzej Goiński
Jan Myrcha, laureat Nagrody Marszałka w dziedzinie Edukacji, fot. Andrzej Goiński

Laureaci Nagród Marszałka 2018: Edukacja

Jan Myrcha, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu oraz 1. Szczep Harcerski ,,Błękitna jedynka” z Górska w powiecie toruńskim to laureaci tegorocznych Nagród  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii ,,Edukacja”. W tej kategorii za szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżniono również trójkę nauczycieli z regionu: Krystynę Bieniek, Zbigniewa Zygorę i Karinę Caban.

 

Nagrody Marszałka to nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Więcej informacji o wszystkich tegorocznych laureatach w materiale: „Gala Nagród Marszałka 2018”.

 

Jan Myrcha, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu, otrzymał nagrodę za aktywizowanie młodych ludzi do działań społecznych i propagowanie postaw patriotycznych. Jan Myrcha w swej pracy pedagogicznej propaguje zagadnienia związane z obronnością państwa, wojskowością i wartościami żołnierskimi. Jest twórcą i opiekunem klas mundurowych, organizatorem wielu pozaszkolnych inicjatyw dla swoich podopiecznych (m.in. obozy szkoleniowe, zawody strzeleckie). Jego uczniowie współorganizują uroczystości patriotyczne w regionie, aktywnie w nich uczestnicząc.

 

1.Szczep Harcerski ,,Błękitna Jedynka” z Górska (gmina Zławieś Wielka, powiat toruński) otrzymał nagrodę marszałka za działalność wychowawczą prowadzoną wśród młodzieży przez pracę i zabawę. Podczas dwudziestu lat działalności Szczep angażował się w wiele akcji kształtujących prawidłową postawę i edukację młodzieży w różnych dziedzinach.: przeciwdziałania uzależnieniom, propagującym bezpieczną jazdę i właściwe zachowania na drodze. Harcerze organizują i uczestniczą w uroczystościach historyczno-rocznicowych na terenie gminy Górsk, angażują się w życie parafii w Górsku i Przysieku. Pomagają też miejscowej ludności (podczas zagrożenia powodziowego w 2010 roku w Czarnowie harcerze pomagali mieszkańcom budować tamę).

 

Wyróżnienia w kategorii ,,Edukacja” otrzymali:

  • Krystyna Bieniek, nauczyciel, bibliotekarz w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej  w Bydgoszczy za całokształt pracy pedagogicznej,
  • Zbigniew Zygora, nauczyciel geografii z Inowrocławia, wyróżniony za całokształt pracy pedagogicznej , opiekun 70 finalistów i 20 laueatów zawodów cenralnych Olimpiad,
  • Karina Caban, wicedyrektor w Szkole Podstawowej Nr 23 we Włocławku, która ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pod jej kierunkiem uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z języka angielskiego.

 

Film prezentujący laureatów Nagród Marszałka w kategorii ,,Ochrona środowiska naturalnego” oraz „Edukacja”

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 sierpnia 2018 r.