Aktualności

Zajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras
Zajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras

Kuźnia dziecięcych talentów

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu od przeszło pięćdziesięciu lat jest miejscem rozwijania zdolności twórczych i rozbudzania wrażliwości plastycznej dzieci i młodzieży.

 

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu należy do nielicznych działających w Polsce ośrodków, które w tak wszechstronny sposób zajmują się edukacją plastyczną. Przez kolejne dziesięciolecia wypracowuje ona własne, oryginalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą, upowszechnia jak najlepsze wzorce wychowania plastycznego, jest inicjatorem i organizatorem wielu eksperymentalnych programów edukacyjnych, a także cieszących się wielkim zainteresowaniem i prestiżem międzynarodowych konkursów plastycznych – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Powodem do satysfakcji może być rosnąca liczba uczestników zajęć plastycznych prowadzonych w galerii. W ubiegłym roku przez jej pracownie dydaktyczne przewinęło się ponad 300 osób. Byli to zarówno stali uczestnicy cotygodniowych zajęć popołudniowych, jak i zorganizowane grupy dzieci ze szkół i przedszkoli z regionu i innych części kraju. Z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli spotykają się opracowywane w galerii od wielu lat, realizowane z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, eksperymentalne programy artystyczno-edukacyjne, takie jak warsztaty ekologiczno-intermedialne HaDwaO oraz zorganizowany w ubiegłym roku program plastyczno-edukacyjny BAŚNIOzbiory. Prowadzone w ramach programów warsztaty odbywają się zarówno w siedzibie galerii jak i szkołach oraz przedszkolach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Ponadlokalny charakter instytucji, wyróżniający ją pośród innych placówek edukacyjnych, najpełniej widoczny jest podczas organizowanych przez galerię międzynarodowych konkursów plastycznych. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży jest oryginalną, jedyną tego typu propozycją na świecie. Swoje prace przysyłają do Torunia dzieci i młodzież ze wszystkich kontynentów. Liczba uczestników kolejnych edycji Biennale świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu konkursem. Na zorganizowane w roku 2018 XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży nadesłano 10 128 prac z 45 krajów.

 

Prestiżem cieszy się również organizowany co dwa lata Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „ Zawsze zielono, zawsze niebiesko ”. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie jego uczestników problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. Współpracę z zagranicznymi instytucjami kultury przy organizacji międzynarodowych konkursów ułatwia opracowany na potrzeby galerii specjalny program komputerowy, zakupiony w roku 2018.

 

Organizowane przez galerię konkursy oraz działalność jej pracowni dydaktycznych są źródłem pozyskiwania gromadzonych przez placówkę prac. Obecnie w jej zbiorach znajduje się ponad 500 tysięcy prac plastycznych dzieci i młodzieży z 108 krajów i jest to największa tego typu kolekcja w Europie. Zbiór jest też bogatym materiałem dla wystaw prezentowanych w siedzibie galerii i poza nią. W ubiegłym roku w salach wystawowych galerii pokazane zostały 23 wystawy, które obejrzało prawie 12 tysięcy osób.

 

Od początku swojej działalności Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka mieści się w zabytkowej kamieniczce przy Rynku Nowomiejskim 17. Od roku 2007 galeria posiada również dodatkowe pomieszczenia w budynku przy ulicy Kościuszki 41/47, które wkrótce zamienione zostaną na przestrzeń remontowanej części  Młynów Richtera.   

 

W ostatnich latach do filii galerii przy ul. Kościuszki trafiły nowy sprzęt komputerowy i programy do tworzenia animacji i grafiki komputerowej. Zakup laptopów umożliwił prowadzenie zajęć plastyczno-medialnych dla dzieci nie tylko w siedzibie galerii, ale także w mniejszych miejscowościach województwa.

 

Prace dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach plastycznych i konkursach ogłaszanych przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka można oglądać także na wystawach w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu (więcej). Animatorzy pracujący na co dzień w galerii aktywnie włączają się w wydarzenia organizowane przez samorząd województwa. W ubiegłorocznych marszałkowskich warsztatach świątecznych pod ich okiem można było przygotować ozdoby na bożonarodzeniowe drzewko (więcej o warsztatach).

 

 

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w liczbach:

 

  • 23 wystawy w siedzibach galerii
  • 30 wystaw poza siedzibami galerii
  • 5 wystaw plenerowych
  • 2 konkursy plastyczne
  • 1249 uczestników konkursów plastycznych
  • 380 stałych uczestników popołudniowych zajęć plastycznych
  • 1500 uczestników przedpołudniowych zajęć dla grup zorganizowanych

     (szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe)

  • 700 uczestników Sobotnich Poranków Plastycznych
  • 548 uczestników warsztatów graficznych
  • 769 uczestników intermedialnych warsztatów plastycznych

 

Program wystaw w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka od stycznia do lipca 2019 r.

 

 

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

 

8 lutego 2019 r.

 

Zajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, fot. Mikołaj KurasWarsztaty plastyczne, fot. Szymon Zdziebło/www.tarantoga.pl Warsztaty plastyczne, fot. Szymon Zdziebło/www.tarantoga.pl Warsztaty plastyczne, fot. Szymon Zdziebło/www.tarantoga.pl Warsztaty plastyczne, fot. Szymon Zdziebło/www.tarantoga.pl Zajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, fot. Mikołaj KurasZajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, fot. Mikołaj KurasZajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, fot. Mikołaj KurasZajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, fot. Mikołaj KurasZajęcia plastyczne w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras