Aktualności

Grupa wsparcia dla mieszkanek Inowrocławia wychowujących niepełnosprawne dzieci, fot. Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”
Grupa wsparcia dla mieszkanek Inowrocławia wychowujących niepełnosprawne dzieci, fot. Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”

Kujawsko-Pomorskie wzorem wspierania lokalnych inicjatyw

Gościliśmy wczoraj (14 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim reprezentantów samorządów województw lubuskiego i wielkopolskiego, z którymi podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami we wdrażaniu unijnego instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Narzędzie to umożliwia podział środków za pośrednictwem lokalnych partnerstw, które najlepiej znają miejscowe potrzeby i problemy. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

– Powierzając lokalnym partnerstwom środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy sieć budżetów obywatelskich w skali wojewódzkiej. Możemy w ten sposób skutecznie reagować na potrzeby i problemy lokalnych społeczności. To ich udział jest tu kluczem do sukcesu – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Kujawsko-Pomorskie jest regionem, w którym funkcjonuje 28 Lokalnych Grup Działania (LGD), czyli partnerstw terytorialnych tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy, których celem jest m.in. realizacja inicjatyw poprawiających lokalną integrację, aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości. Partnerstwa te działają w ramach instrumentu RLKS i korzystają ze środków unijnych, którymi dysponuje samorząd województwa. Nasz region jest jednym z prekursorów tego typu działań w kraju.

We wczorajszym (14 lipca) spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli m.in. poseł Dariusz Kurzawa, wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz pracownicy departamentów związanych z wdrażaniem i programowaniem funduszy unijnych w urzędach marszałkowskich, a także reprezentanci LGD. Podczas spotkania przedstawiono m.in. raport na temat dotychczasowego wykorzystania RLKS w naszym województwie oraz zaprezentowano założenia programowe na przyszłą perspektywę finansową.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspiera LGD za pomocą środków unijnych, które na podstawie lokalnych strategii rozwoju, opracowanych przez partnerstwa, przeznaczane są za ich pośrednictwem na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. Jednym z najważniejszych tego typu działań są konkursy grantowe, do których nabory ogłaszają poszczególne LGD. Pozwala to na włączenie obywateli na szczeblu lokalnym w inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju ich własnych okolic.

W obecnej perspektywie finansowej dzięki instrumentowi RLKS do lokalnych organizacji i przedsiębiorstw w naszym województwie trafi łącznie pół miliarda złotych. Wsparcie pochodzi z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Zobacz:

Najciekawsze lokalne inicjatywy

Przekazanie inicjatywy partnerstwom terytorialnym umożliwiło wybór najbardziej potrzebnych i wartościowych projektów lokalnych, na których realizacje przekazano środki finansowe. Dzięki środkom RLKS na teranie województwa utworzono m.in. Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktyczne w Niedźwiadach (powiat nakielski), zorganizowano grupę wsparcia dla matek wychowujących niepełnosprawne dzieci w Inowrocławiu i zmodernizowano zabytkowy wiatrak w Chrośnie (powiat inowrocławski), który dziś stanowi siedzibę spółdzielni socjalnej i miejsce integracji wielopokoleniowej.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 lipca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2021 r.

Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku, fot. Starostwo Powiatowe w Nakle nad NoteciąCentrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku, fot. Starostwo Powiatowe w Nakle nad NoteciąCentrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktyczne w Niedźwiadach, fot. Barbara DąbekCentrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktyczne w Niedźwiadach, fot. Barbara DąbekGrupa wsparcia dla mieszkanek Inowrocławia wychowujących niepełnosprawne dzieci, fot. Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”Grupa wsparcia dla mieszkanek Inowrocławia wychowujących niepełnosprawne dzieci, fot. Stowarzyszenie „Małe Rzeczy”Projekt „ALPAKI - TERAPEUCIAKI”, fot. Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej TroskiProjekt „ALPAKI - TERAPEUCIAKI”, fot. Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej TroskiProjekt Centrum Aktywności Lokalnej, fot. Urząd Gminy Chełmno Warsztaty Instruktorski Klub Seniora”, fot. ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto  Warsztaty Instruktorski Klub Seniora”, fot. ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto  Zmodernizowany młyn w Chrośnie, fot. Urząd Gminy KruszwicaSpotkanie w sprawie wdrażania RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie w sprawie wdrażania RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie w sprawie wdrażania RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie w sprawie wdrażania RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie w sprawie wdrażania RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie w sprawie wdrażania RLKS w województwie kujawsko-pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP