Aktualności

Konferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj Kuras
Konferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj Kuras

Kujawsko-Pomorskie dla zdolnych

Stypendia, innowacyjne projekty edukacyjne, kursy doszkalające dla pedagogów oraz marszałkowskie konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Kolejnym krokiem samorządowych władz województwa w budowie regionalnego systemu wspierania rozwoju ucznia zdolnego będzie powołanie Kujawsko-Pomorskiej Rady ds. Wspierania Uzdolnień Uczniów.

 

O planach powołania rady była mowa podczas konferencji „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, która odbyła się 6 października w Urzędzie Marszałkowskim (więcej).

 

Pomóc w pracy z uczniem zdolnym

– W Kujawsko-Pomorskiem mamy mnóstwo uzdolnionych dzieciaków z pasją, które chcą się kształcić i rozwijać. Wśród nich są przyszli wybitni naukowcy, wielcy artyści, mistrzowie sportowi oraz świetni fachowcy wielu branż i zawodów. Najważniejsze, by te wszystkie młode talenty jak najszybciej odnaleźć i właściwie odpowiedzieć na ich specjalne potrzeby rozwojowe. W szkole i poza nią – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Do zadań powstającej Kujawsko-Pomorskiej Rady ds. Wspierania Uzdolnień Uczniów będzie należeć uaktywnienie regionalnego i lokalnego środowiska edukacyjnego w zakresie budowania systemu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, podjęcie działań wspierających rodziców i nauczycieli w identyfikowaniu uzdolnień uczniów, promowanie pracy z uczniem zdolnym w jego własnym środowisku oraz inicjowanie współpracy różnych podmiotów w tym zakresie.

 

Do udziału w pracach rady zaprosimy przedstawicieli kuratorium, środowisk akademickich, szkół twórczych, placówek doskonalenia nauczycieli, organizacji pozarządowych, pracodawców i samorządów lokalnych.

 

Stypendia na rozwój pasji

Projekty stypendialne należą do najważniejszych przedsięwzięć samorządowych władz województwa realizowanych z myślą o rozwoju zainteresowań uzdolnionej młodzieży. Wśród nich jest „Prymus Pomorza i Kujaw” skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2016/2017, wsparcie w kwocie 300 zł miesięcznie (przez 10 miesięcy) otrzyma 1,2 tysiąca uczniów (więcej). W planach jest uruchomienie podobnego systemu wsparcia dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Pomoc finansową kierujemy też do uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zawłaszcza z terenów wiejskich, a także do młodych sportowców (więcej) i artystów (więcej).

 

Nie tylko kreda i tablica

W rozwoju uzdolnień uczniów i zarażaniu pasją do nauki pomagają nam najnowsze technologie. W roku szkolnym 2015/2016 wyposażyliśmy szkoły podstawowe w kolejne 2139 nowoczesnych tablic interaktywnych  (w pierwszej, zakończonej cztery lata temu edycji projektu do podstawówek trafiło 2346 zestawów tablic multimedialnych). W ramach uruchomionej niedawno Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis.pl powstał portal zawierający interaktywne materiały do nauczania przedmiotów w szkołach podstawowych (więcej).

 

W przygotowaniu jest kolejna edycja projektu „Region Nauk Ścisłych”, ze specjalnym segmentem innowacyjnych zajęć dla uzdolnionej młodzieży prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach naukowych pod opieką mentorów i ekspertów z uczelni wyższych. W ramach projektu „Szkoła zawodowców” planowane są dodatkowe kursy zawodowe oraz z zakresu branżowego języka obcego, innowacyjne zajęcia pozalekcyjne organizowane we współpracy z uczelniami z regionu, a także wakacyjne kursy u pracodawców. W planach jest także zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i specjalistycznego wyposażenia szkolnych pracowni.

 

Dla uczniów i nauczycieli

Działające pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oferują bogaty program kursów, warsztatów i szkoleń z zakresu pracy z uczniem zdolnym. Do najzdolniejszych uczniów i nie tylko kierowane są także marszałkowskie konkursy edukacyjne. Właśnie trwa nabór w trzech z nich: na recenzję utworu Jerzego Pietrkiewicza, astronomicznym oraz dotyczącym wykorzystania tablic interaktywnych (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 października 2016 r.

 

Konferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj KurasKonferencja „Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego”, fot. Mikołaj Kuras