Aktualności

Fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego
Fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego

Konsultujemy programy współpracy z ngo-sami

Trwają konsultacje społeczne projektów Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 oraz Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Zapraszamy instytucje trzeciego sektora do zgłaszania swoich uwag.

 

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi są najważniejszymi dokumentami regulującymi współdziałanie sektora pozarządowego z samorządem województwa. Zawierają informacje o celach i formach współpracy, zakresie przedmiotowym oraz priorytetowych obszarach działań. Wieloletni program współpracy daje ponadto podstawę do długofalowej perspektywy współpracy międzysektorowej w ujęciu wieloletnim. Z tego względu, wpływ organizacji pozarządowych na ich ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

 

Uwagi do obu dokumentów można składać do 21 października na specjalnych formularzach. Szczegóły.

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Urząd Marszałkowski

 

16 października 2015 r.