Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Konsultujemy program współpracy z pozarządówkami

Jeszcze do jutra można zgłaszać uwagi do projektu Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Dokument i formularz konsultacyjny na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współdziałanie sektora pozarządowego z samorządem województwa. Zawiera informacje o celach i formach współpracy, zakresie przedmiotowym oraz priorytetowych obszarach działań. Projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego i innymi jednostkami realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji i zaopiniowaniu zgłoszonych uwag i programu dokument trafi pod obrady sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przesłać do 7 września:

  • pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Polityki Społecznej,

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73; 87-100 Toruń

 

  • pocztą elektroniczną na adres:

ngo@kujawsko-pomorskie.pl

 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 sierpnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 września 2022 r.