Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Program współpracy z NGO na przyszły rok – konsultacje tylko dziś

Jeszcze tylko dziś (14 października) trwają konsultacje rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. To dokument, określający  zasady, na jakich samorząd województwa będzie współpracował z organizacjami trzeciego sektora w przyszłym roku. Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach. 

 

Organizacje trzeciego sektora stanowią ważne ogniwo we wspólnocie samorządowej. Ich aktywność i znajomość potrzeb mieszkańców pozwalają wprowadzać pozytywne zmiany w środowisku lokalnym i zmieniać nasz region. Dlatego zależy nam na jak najszerszym udziale organizacji pozarządowych w pracach nad ustaleniem ostatecznej treści programu. Dokument ten określi ramy ich współpracy z samorządem województwa przez cały 2022 rok – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

Projekt rocznego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 został przyjęty na posiedzeniu zarządu województwa kujawsko-pomorskiego 29 września. Określa on zasady i formy współpracy z trzecim sektorem oraz katalog zadań publicznych, jakie  będą realizowane przez samorząd województwa przy współudziale organizacji pozarządowych. To między innymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, turystyki i krajoznawstwa, edukacji regionalnej czy działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania te będą realizowane m.in. w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, ale również poprzez konsultacje z organizacjami trzeciego sektora treści aktów normatywnych, promocję i wsparcie w tworzeniu sieci organizacji pozarządowych czy promocję dobrych praktyk. Na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd województwa zamierza przeznaczyć w przyszłym roku ponad 6 milionów złotych.

 

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi do programu do 14 października:

  • pisemnie w formie uwag, opinii i wniosków na formularzu przesłanym pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73,
87-100 Toruń

oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl

Formularz konsultacji dostępny tutaj.

Zobacz również: projekt programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu zapraszamy również do udziału w XXI Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie odbędzie się 22 października w Bydgoskim Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. Już dziś można rejestrować się na stronie forumngo.pl. Więcej informacji na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

5 października 2021 r.
Ostatnia aktualizacja 14 października 2021 r.