Aktualności

Wsparcie z naszego RPO trafi między innymi na budowę przedszkoli, fot. Andrzej Goiński
Wsparcie z naszego RPO trafi między innymi na budowę przedszkoli, fot. Andrzej Goiński

Konkursy RPO: infrastruktura, rewitalizacja, edukacja

Zapraszamy do aplikowania o wsparcie w konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi budowy dróg, ścieżek rowerowych i przedszkoli, rewitalizacji zdegradowanych obszarów oraz realizacji projektów edukacyjnych.

 

– Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki i odnaleźć się w procedurach i formularzach, organizujemy szereg szkoleń i spotkań informacyjnych. Pomocą służą też pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

 

Wśród aktualnych konkursów o dofinansowanie projektów w ramach RPO (przed rozpoczęciem naboru wniosków lub w trakcie) są:

 

Drogi i infrastruktura kolejowa. W dwóch aktualnych naborach wniosków samorządy lokalne mogą aplikować o wsparcie na inwestycje z zakresu rozwoju infrastruktury drogowej. W konkursie dla miast prezydenckich w puli jest 60 milionów złotych (nabór w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji – więcej), kwota dla pozostałych samorządów to 44 miliony złotych (druga tura naboru potrwa do 13 lipca – więcej). Środki z RPO trafią też na inwestycje punktowe do obsługi kolejowego transportu pasażerskiego, czyli budowę stacji i dworców – do podziału między samorządy lokalne i zarządców infrastruktury jest 47 milionów złotych. Nabór potrwa do 31 sierpnia (więcej).

 

Ścieżki rowerowe i oświetlenie. Kolejne dwa nabory wniosków dotyczą budowy i przebudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Do podziału między samorządy lokalne jest w sumie 21 milionów złotych. Nabory potrwają do 3 sierpnia (więcej) i 10 sierpnia (więcej). W kolejnym konkursie samorządy i zarządcy infrastruktury transportowej mogą ubiegać się o dotacje na modernizację systemów oświetlenia ulicznego – w puli jest 4,6 miliona złotych, a nabór potrwa do 16 lipca (więcej).

 

Rewitalizacja. Ponad 90 milionów złotych jest w puli dwóch konkursów (jeden w ramach ZIT) na dofinansowanie modernizacji zdegradowanych obiektów i adaptacji ich do nowych funkcji, remontów budynków mieszkalnych, przebudowy ulic oraz zagospodarowania przestrzeni. O wsparcie mogą wnioskować samorządy lokalne, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły, a także partnerzy publiczno-prywatni. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wykorzystania całej alokacji (więcej tutaj oraz tutaj).

 

Edukacja. W dziedzinie miękkich projektów dotyczących szkolnictwa ogólnego organy prowadzące szkoły i ich partnerzy do 9 lipca mogą wnioskować o wsparcie na organizację zajęć dodatkowych i wyrównawczych, zakup pomocy dydaktycznych oraz kursy dokształcające dla nauczycieli. W puli jest blisko 40 milionów złotych (więcej). Pomoc na organizację dodatkowych zajęć, doradztwa zawodowego, staży i praktyk oraz kształcenie kadry pedagogicznej trafi do szkół zawodowych – w puli konkursu (w ramach ZIT) są 2 miliony złotych, nabór potrwa do 16 lipca (więcej). Kolejne dwa nabory wniosków, które dotyczą inwestycji w infrastrukturę szkół zawodowych – chodzi zwłaszcza o budowę i modernizację pracowni nauki zawodu, a w puli jest w sumie 50 milionów złotych. W pierwszym konkursie (w ramach ZIT) nabór potrwa do 7 lipca (więcej), w kolejnym drugą rundę konkursową zaplanowano od 29 października do 30 listopada (więcej).

 

Przedszkola. Samorządy lokalne, kościoły, organizacje pozarządowe i firmy do 27 lipca mogą wnioskować o wsparcie na budowę, remont lub rozbudowę ośrodków wychowania przedszkolnego oraz zakupu wyposażenia tego typu placówek. Pomoc może dotyczyć także działań z zakresu e-edukacji czyli między innymi zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania do zajęć dydaktycznych. W puli jest 8 milionów złotych (więcej).

 

Informacje o wszystkich naborach w ramach RPO na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 lipca 2018 r.