Aktualności

Fot. Jacek Smarz
Fot. Jacek Smarz

Konkursy LGD: wsparcie na firmy, turystykę, zabytki

Dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, przebudowę infrastruktury turystycznej czy przedsięwzięcia zachowujące lokalną kulturę i dziedzictwo oferują kujawsko-pomorskie Lokalne Grupy Działania w ramach bieżących naborów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami i składania wniosków.

 

LGD to 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który w tak dużej skali zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

 

Warto skorzystać z unijnego wsparcia dystrybuowanego za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Dostępne za ich pośrednictwem środki to szansa na zaspokojenie istotnych potrzeb lokalnych społeczności. Zasilą one  publiczną infrastrukturę, wesprą małą przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców– przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie nabory wniosków z wykorzystaniem tych środków organizują :

 

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie do 20 kwietnia przyjmuje wnioski o wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą lub podnoszenie kwalifikacji przedsiębiorców już prowadzących swoją firmę. Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 660 tysięcy złotych. Kwota wsparcia dla pojedynczego wnioskodawcy to 60 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego do 25 kwietnia przyjmuje wnioski w konkursie na pobudzenie zaangażowania mieszkańców do oddolnych inicjatyw lokalnych. Limit środków w ramach naboru wynosi 200 tysięcy złotych, wsparcie udzielane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” od 20 kwietnia do 4 maja przyjmuje wnioski w dwóch konkursach o wsparcie:

  1. na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz jej wyposażenie – do rozdysponowania w ramach naboru jest
    1 milion 620 tysięcy złotych, wysokość wsparcia wynosi od 50 do 300 tysięcy złotych,
  2. na zachowanie dziedzictwa lokalnego i szerzenie lokalnej kultury (w tym zakup wyposażenia). Limit środków w ramach tego naboru wynosi 180 tysięcy złotych, minimalna kwota wsparcia to 50 tysięcy złotych.

Więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku od 27 kwietnia do 11 maja prowadzi trzy nabory wniosków o wsparcie:

  1. projektów rozwoju obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – limit środków w ramach naboru wynosi ponad 1 milion 385 tysięcy złotych,
  2. podmiotów działających w obszarze kultury, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego – do rozdysponowania w ramach tego naboru jest 120 tysięcy złotych,
  3. działań w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, których zakres obejmuje prace restauratorskie i konserwatorskie w zabytkach. Limit środków w ramach naboru to 100 tysięcy złotych.

Szczegóły na temat konkursów na stronie LGD.

 

Lokalne Grupy działania działają też aktywnie w innych obszarach. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 16 maja na konferencję „Kobieta bez barier”, promującą zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne wśród pań.  Więcej informacji na stronie LGD, zapraszamy też do obejrzenia filmiku promującego wydarzenie na kanale YouTube.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 kwietnia 2018 r.