Aktualności

Konkurs Literobrazkowa kolorowanka-LiterObrazki w ogrodzie, graf. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Konkurs pełen kolorów

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Literobrazkowa kolorowanka-LiterObrazki w ogrodzie”, w którym każdy z laureatów zostanie jednocześnie współautorem niezwykłego dzieła. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 kwietnia.

 

Konkurs odbywa się w ramach Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” i kierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką, wyłonienie młodych talentów oraz współtworzenie z uczestnikami konkursu publikacji promującej Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki”. Wybrane prace zostaną wydane jako element wielkoformatowej kolorowanki adresowanej do najmłodszych, którą opracuje ilustratorka Diana Karpowicz.

 

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami i w kopercie z dopiskiem „Konkurs na kolorowankę” należ dostarczyć na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,

ul. Długa 39

85-034 Bydgoszcz

(sekretariat WiMBP)

 

Ze względów epidemiologicznych możliwe jest także przesłanie prac drogą elektroniczną, na adres: promocja@wimbp.bydgoszcz.pl Do wiadomości należy dołączyć skany pracy konkursowej i uzupełnionych załączników.

Prace będą przyjmowane do 8 kwietnia do godziny 15. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej instytucji.

 

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy jest instytucją kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 marca 2021 r.