Aktualności

Konferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Konferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

O pieczy zastępczej na konferencji

„Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze” to tytuł konferencji, która odbyła się 13 czerwca w Toruniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego. Wydarzenie było częścią kujawsko-pomorskich obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w ramach których na przełomie maja i czerwca w całym regionie organizowane były spotkania, seminaria i pikniki z udziałem rodzin zastępczych, przedstawicieli samorządów oraz instytucji mających wpływ na rozwój i propagowanie rodzicielstwa zastępczego.

– Kujawsko-pomorskie obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego są ukłonem i wyrazem wdzięczności dla osób, które podjęły się trudnej misji bycia rodzicem zastępczym. Pragniemy podziękować im za poświęcenie i troskę, jakie co dzień ofiarowują dzieciom. Chcemy również pokazać innym mieszkańcom województwa, że rodzice zastępczy w swoim wysiłku wychowawczym i odpowiedzialności za drugiego człowieka znajdują wiele satysfakcji i osobistego spełnienia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Dzisiejsze wydarzenie miało na celu uczczenie ustanowionego 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, podkreślenie rangi i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz inspirowanie do rozwoju i powstawania nowych rodzinnych form pieczy zastępczej. W zorganizowanej przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Gali Rodzicielstwa Zastępczego oraz towarzyszącej jej konferencji wzięli udział radna województwa Katarzyna Lubańska, przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, administracji samorządowej, a przede wszystkim rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka.

Eksperci i specjaliści dyskutowali o problemach dzieci i młodzieży, wynikających z zagrożeń jakimi są depresja czy uzależnienia oraz jak ważna w procesie wychowawczym jest edukacja o zdrowiu psychicznym. Nie zabrakło również rozmów o efektywności procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej. Wśród zaproszonych ekspertów m.in.  Aleksandra Piotrowska, doktor psychologii, która poza pracą naukową i doradztwem dla rodziców i nauczycieli współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Jest autorką wielu publikacji m. in.: „Twoje szczęśliwe dziecko czyli jak być wystarczająco dobrym rodzicem”, „Przedszkolak. Wielki mały człowiek”, „Nastolatki pod lupą. Poznaj by zrozumieć”.

Gośćmi konferencji byli też przedstawiciele Fundacji One Day z Warszawy, która zajmuje się wspieraniem dzieci z pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania.

Kujawsko-Pomorskie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego są wydarzeniem cyklicznym, objęte patronatem honorowym marszałka Piotra Całbeckiego oraz przewodniczącej sejmiku województwa – Elżbiety Piniewskiej.

 

W naszym województwie mamy 2 159 rodzin zastępczych, w tym: 1320 – spokrewnione rodziny zastępcze, 655 – niezawodowe rodziny zastępcze, 134 – zawodowe rodziny zastępcze i 50 Rodzinnych Domów Dziecka, w których wychowuje się 4 713 dzieci. W procesie usamodzielnienia jest obecnie 823 wychowanków.

Czytaj także Uwielbiamy te święta! Rozmowa z Katarzyną Graczyk, laureatką nagrody zarządu województwa Stalowy Anioł 2020.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 czerwca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2023 r.

Konferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKPKonferencja „Rodzic na zastępstwo – miłość na zawsze”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP