Aktualności

Fot. UMWKP
Fot. UMWKP

Komunikat marszałka województwa w związku z epidemią COVID-19

Nie mamy jak na razie na terenie województwa żadnego przypadku zachorowania, ale musimy być przygotowani, bo, według epidemiologów, wzrost liczby zachorowań to niestety jedynie kwestia czasu. Dlatego tak ważne staje się rozsądne postępowanie, bo ono najlepiej chroni nas i naszych bliskich. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu ściśle współpracujemy z wojewodą – w kwestiach organizacyjnych,  bezpośredniej  ochrony oraz informacji, przekazujemy też w tej ważnej kwestii jeden spójny komunikat. Wprowadzamy też nowe rozwiązania z myślą o uczniach i seniorach.  

 

Zgodnie z zarządzeniem nie funkcjonują nasze wojewódzkie jednostki kultury:

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Opera Nova w Bydgoszczy, Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Pałac Lubostroń w Lubostroniu, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Kopernikańska w Toruniu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu.

 

Na mocy tego samego zarządzenia zawieszono działalność naszych jednostek edukacyjnych: Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,  Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Działalności edukacyjnej nie prowadzi też Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, jako placówka edukacyjna przy podmiocie leczniczym, prowadzi normalnie zajęcia.

 

Nasza spółka Port Lotniczy Bydgoszcz wprowadziła nadzwyczajne środki ostrożności polegające na pomiarze temperatury wszystkich osób wchodzących na teren lotniska i  wszystkich pasażerów przylatujących. Osoby z podwyższoną temperaturą lub objawami choroby będą kierowane do dodatkowej kontroli, zgodnie z decyzjami inspektora sanitarnego. Uruchomiono też infolinię pod numerem telefonu 52 365 47 00.

 

Zaleciłem również, aby wszystkie nasze pociągi oraz autobusy (należące do naszej spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy we Włocławku), były bezwzględnie odkażane po każdym kursie.

 

Szczególną troską otaczamy nasze, prowadzone przez samorząd województwa szpitale i inne placówki służby zdrowia:  Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu.

 

Trzy z tych placówek są, zgodnie z zarządzeniem, szpitalami o podwyższonej gotowości:  Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu. Na mocy specustawy lecznice te otrzymały dodatkowe środki z budżetu państwa. Pieniądze te są przeznaczone na aparaturę używaną w intensywnej terapii, urządzenia i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej, środki ochrony osobistej dla personelu medycznego i zakażonych pacjentów – m.in. maski z zestawem filtrów i kombinezony – oraz środki dezynfekcyjne.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii kupi m.in. respirator transportowy, zestaw do oksydacji zewnątrzustrojowej, urządzenie do terapii nerkozastępczej i pulmonologiczną karetkę transportową. Zestaw do oksydacji zewnątrzustrojowej i respirator oraz ambulans zakupi też Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy. Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu wzbogaci się m.in. o respiratory i izolatory transportowe.

 

Dla uczniów uruchamiamy Kujawsko-Pomorską e-Szkołę, która rusza w poniedziałek o godz. 12.00, a od wtorku nadawać będzie codziennie 6 półgodzinnych lekcji online – wykładów, pokazów, warsztatów – z przerwami na pytania i dyskusję. Program przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści. Startujemy z lekcjami dla ósmoklasistów i maturzystów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wynikające z zamknięcia szkół. Program szkoły będziemy rozwijać o zajęcia dla kolejnych klas szkół podstawowych i średnich oraz szkół zawodowych. Transmisja online na www.kujawsko-pomorskie.pl i edupolis.pl.

 

Nad wsparciem dla przedsiębiorców, których mogą dotknąć związane z COVID-19 zawirowania rynkowe, a także wywołana kwarantanną lub chorobą absencja pracowników, pracują samorządowe wojewódzkie spółki celowe: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju (KPFR), Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP), Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych (KPFPK) i Exea Data Center (w strukturze Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego). KPFP ma do dyspozycji ofertę bardzo konkurencyjnych pożyczek obrotowych. (Fundusz Rozwoju przygotowuje się do przekazania Funduszowi Pożyczkowemu dodatkowej kwoty 10 milionów złotych na ten cel.) Jest też gotowy, by elastycznie, traktując każdy przypadek indywidualnie, w porozumieniu z klientem korygować harmonogram spłat. Fundusz Poręczeń Kredytowych będzie przedłużał ważność udzielanych przedsiębiorcom poręczeń jeśli banki zdecydują się wydłużyć okres kredytowania lub czasowo zawiesić spłaty wobec ich klientów.  

 

Przydatna będzie też z całą pewnością oferta wsparcia przygotowywana przez informatyków Exea Data Center. Są oni gotowi do wszechstronnej pomocy przedsiębiorcom – od utrzymania firmowych systemów informatycznych, poprzez zabezpieczenie danych, po stworzone na miarę narzędzia do pracy zdalnej. Więcej informacji na stronie Exea Data Center. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu (biznes@exea.pl, 48 56 699 54 11).

 

W tym trudnym czasie musimy pamiętać o naszych seniorach. Wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli nam zaopiekować się osobami starszymi, korzystającymi dotąd z domów dziennego pobytu (które obecnie zawiesiły działalność), w ich środowiskach domowych. Chodzi przede wszystkim o dowożenie im posiłków oraz ewentualną pomoc w codziennych czynnościach.

 

Apeluję do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego aby nie zapominali o seniorach i osobach niesamodzielnych. Teraz szczególnie ważne są sąsiedzkie wsparcie i solidarność.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne zachęcam do załatwiania spraw urzędowych online lub telefonicznie. Większość instytucji ma na swoich stronach informację jak to zrobić, a także formularze, z których można skorzystać. Informacja o procedurach obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim

 

Wprowadziliśmy pewne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego. Cała korespondencja przychodząca będzie przechodzić przez punkt podawczy, gdzie będzie poddawana dezynfekcji za pomocą lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe. Wszystkich, którzy muszą osobiście załatwić coś w urzędzie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się. Każda wchodząca osoba będzie rejestrowana. Wszystkim wchodzącym do urzędu, także pracownikom, będzie mierzona temperatura. Od poniedziałku część urzędników będzie wykonywała swoje obowiązki w formie telepracy. Oczywiście w każdym biurze znajdują się środki do dezynfekcji.  

 

Z interesantami i interesariuszami będziemy się starali w najbliższym czasie porozumiewać przede wszystkim za pomocą Skype’a i telekonferencji. Spotkania konsultacyjne, np. dotyczące strategii rozwoju województwa, będziemy odbywać za pomocą łączy internetowych. 

 

Ważna informacja dla osób pozostających czasowo za granicą i ich rodzin. Polacy pozostający czasowo za granicą (na przykład w celach turystycznych) i podróżujący autobusami i busami będą mogli bez przeszkód powrócić do kraju (zgodnie z obowiązującymi nowymi wytycznymi dla Straży Granicznej). Osoby przebywające w bardziej odległych miejscach globu lub takich, z których komunikacja kołowa jest utrudniona, będą mogły skorzystać z organizowanej przez rząd akcji powrotów na pokładach samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT. Szczegóły na stronie LOT.  

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

12 marca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2020 r.