Aktualności

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Komunikacja, gospodarka, medycyna, kultura – nasze projekty prorozwojowe

Liczącą 26 pozycji listę potrzeb rozwojowych regionu, dla realizacji których potrzebujemy systemowego wsparcia rządowego, przedstawił podczas niedawnego spotkania z parlamentarzystami Kujaw i Pomorza marszałek Piotr Całbecki. Prezentujemy drugą część zestawienia. Energetyka, ekologia, transport – nasze projekty prorozwojowe

 

– Lista jest długa, ale realna, wszystkie umieszczone na niej cele są do osiągnięcia, wszystkie są istotne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Szpitale: niezbędna stała modernizacja

 

Ważnym priorytetem zarządu województwa pozostają wciąż placówki publicznego lecznictwa, w tym przede wszystkim szpitale. Marszałek Piotr Całbecki konsekwentnie podkreśla, że musimy kontynuować nasz wielki wojewódzki program modernizacji lecznic.  Co to oznacza? W medycynie nie ma zakończonych projektów. Szpitale, zwłaszcza te najważniejsze w regionie, muszą być stale modernizowane, co oznacza zakupy sprzętu i aparatury medycznej najnowszej generacji, a także rozbudowę szpitalnych kompleksów. Nasze obecne plany obejmują m.in. budowę centrum diagnostyki obrazowej w bydgoskim Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, dokończenie inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu oraz rozbudowę i modernizację głównej części kompleksu regionalnego Centrum Onkologii.

 

Mamy też nadzieję na systemowe rozwiązanie kwestii Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. By właściwie wypełniać swoją misję na rzecz 400 tysięcy mieszkańców północno-wschodniej części województwa, placówka, która spełniła m.in. kluczową rolę podczas pandemii Covid-19, powinna zostać oddłużona.

 

W naszym myśleniu o potencjale medycznym Kujaw i Pomorza mieści się też rozwój oferty naszych uzdrowisk – Ciechocinka, Inowrocławia i Wieńca-Zdroju. Uważamy, że (poza innymi działaniami, w tym przedsięwzięciami inwestycyjnymi) pomocne w tym będzie umieszczenie ciechocińskiego zespołu tężniowego na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Ekspresówki i mosty

 

Dobre skomunikowanie wewnątrz regionu i z najważniejszymi ośrodkami w kraju, a także  nieuciążliwy tranzyt przez nasze województwo są kluczowe pod względem rozwojowym i istotnie wpływają na jakość naszego życia. Dlatego w naszych planach rozwojowych znalazł się duży pakiet inwestycji istotnie poprawiających sieć infrastruktury drogowej.

 

Listę otwierają drogi ekspresowe: s5 na odcinku Nowe Marzy (węzeł autostradowy w Grudziądzu) – Ostróda (Warmińsko-Mazurskie), łącząca Bydgoszcz i Toruń z Warszawą i Szczecinem s10 oraz nieplanowana dotąd s15 (w śladzie drogi krajowej nr 15). Chcemy też wylobbować gruntowną przebudowę łączącej Toruń z Bydgoszczą krajowej „osiemdziesiątki” (w standardzie ruchu przyspieszonego) i krajowej „dwudziestki piątki” (Strzelno – Inowrocław – Bydgoszcz – Koronowo – Sępólno Krajeńskie – Kamień Krajeński).

 

Niezbędna jest też budowa czterech nowych mostów na Wiśle: w rejonie Solca Kujawskiego  (połączenie s10 z „osiemdziesiątką”), w Fordonie/Strzyżawie (w przebiegi drogi krajowej nr 80), we Włocławku (w ramach budowy s10) i w zachodniej części Torunia (połączenie s10 z krajowymi „piętnastką” i „osiemdziesiątką”).

 

Rolnictwo i strefy przemysłowe  

 

Utworzenie dedykowanej naszemu województwu Kujawsko-Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (jako narzędzia wsparcia rozwojowego i wzrostu gospodarczego województwa) oraz przygotowanie wielkoskalowej przestrzeni inwestowania biznesowego w Dźwierznie w powiecie toruńskim są koncepcjami na wygenerowanie nowego impulsu dla naszej gospodarki. Warto podkreślić, że spełnią właściwie swoją rolę wyłącznie w połączeniu z dobrym skomunikowaniem regionu z głównymi ośrodkami w kraju oraz z europejskimi systemami autostrad, dróg kolejowych i śródlądowych dróg wodnych.

 

Pamiętamy, że kluczową gałęzią naszej gospodarki jest rolnictwo. Dlatego (antycypując przyszłe zagrożenia) chcemy kompleksowo uregulować kwestię zaopatrzenia w wodę rolniczych terenów w południowej części regionu. Nawadniająca pola i łąki woda z Wisły zostanie poprowadzona rurociągami.

 

No i Zachem. Tu potrzebna jest ostateczna decyzja w kwestii finansowania, która pozwoli na skuteczne przeprowadzenie rekultywacji (konkretnie remediacji) terenu po wielkiej chemii – pamiątki po czasach, gdy potrzebne gospodarczo, ale trujące chemikalia produkowano bez oglądania się na zanieczyszczenia, które przez lata odłożyły się w ziemi i skumulowały w wodach podziemnych.

 

Rozbudowa filharmonii absolutnie konieczna

 

Jesienią 2023 dowiedzieliśmy się, że (mimo wcześniejszych zapewnień) przygotowywana rozbudowa Filharmonii Pomorskiej nie znalazła się na liście zadań współfinansowanych z rządowego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Ta niezrozumiała decyzja spotkała się ze zdecydowaną reakcją marszałka Piotra Całbeckiego, który zapowiedział apelowanie w tej sprawie do nowego ministra kultury.

 

Założenia rozbudowy Filharmonii Pomorskiej, która jest jedną z naszych flagowych instytucji kultury, ogłosiliśmy jeszcze w 2017 roku. Tuż obok istniejącego budynku miałby zostać zbudowany nowy, połączony z tym pierwszym przestrzennie i funkcjonalnie – z małą salą koncertową z widownią na co najmniej 350 miejsc, estradą dla trzydziestoosobowej orkiestry i trzydziestoosobowego chóru, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, z zapleczem dla artystów. Zaplanowane zostały też system podziemnych parkingów oraz przestrzenie dla kawiarni, restauracji i salonu wydawniczego z miejscem do ekspozycji dzieł plastycznych/wizualnych.

 

Zobacz też:

Energetyka, ekologia, transport – nasze projekty prorozwojowe

Wyzwania i potrzeby rozwojowe regionu – prezentacja marszałka Piotra Całbeckiego

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 lutego 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2024 r.