Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P
Posiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P

Komitet Monitorujący obradował w Kowalu

Obradujący w czwartek (2 czerwca) w Kowalu w powiecie włocławskim Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Po raz pierwszy KM zajmował się także konkursami ogłaszanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

– Chodzi o podział środków które przeznaczamy między innymi na wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, łagodzenie skutków problemów na rynku pracy, edukację dorosłych w dziedzinie kompetencji cyfrowych i języków obcych oraz pod potrzeby rynku pracy, a także infrastrukturę na potrzeby przedszkoli i rozwój usług dotyczących opieki nad dziećmi do lat trzech oraz inwestycje termomodernizacyjne – informuje gospodarz województwa.

 

Po raz pierwszy na Komitecie Monitorującym stanęły kryteria wyłaniania projektów w konkursach ogłaszanych przez instytucję pośredniczącą (IP) dla wydzielonej z RPO puli środków przeznaczonych dla bydgosko-toruńskiego ZIT. Rolę IP pełni prezydent Bydgoszczy. Kryteria te trafiły pod obrady komitetu za pośrednictwem zarządu województwa i po ich zaakceptowaniu przez zarząd województwa. Pierwsze ZIT-owskie konkursy, które zostaną ogłoszone najprawdopodobniej w trzecim kwartale 2016, dotyczą wsparcia na inwestycje termomodernizacyjne, tworzenia miejsc w przedszkolach i rozwój usług w sferze opieki nad dziećmi do lat trzech.  

 

Komitet Monitorujący RPO to pięćdziesięcioosobowe gremium, w którym zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Wśród jego kompetencji, poza zatwierdzaniem kryteriów wyboru projektów w konkursach oraz naborach pozakonkursowych, jest także między innymi zatwierdzanie wszelkich zmian w RPO. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 czerwca 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2016 r.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PPosiedzenie Komitetu Monitorującego 2014-2020 w Kowalu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P