Aktualności

Fot. Małgorzata Przybyłek/ UMWŚ
Fot. Małgorzata Przybyłek/ UMWŚ

Jubileusz ukraińskiego Związku Polaków

Żytomierski oddział Związku Polaków na Ukrainie obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia działalności. Obchody odbywały się w Żytomierzu, 18 – 20 października, w ramach XII Dni Kultury Polskiej na Ukrainie. Ich program wypełniły m.in. XXV Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej Tęcza Polesia i cykl koncertów kameralnych w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego reprezentował podczas uroczystości wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. Jubileusz objęli patronatem marszałek Senatu Stanisław Karczewski, marszałek Piotr Całbecki i marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

 

Podczas wizyty w Żytomierzu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski spotkał się z władzami regionu i miasta, na czele z gubernatorem Witalijem Buneczko, a także wziął udział w polsko-ukraińskim forum biznesowym zorganizowanym w Żytomierskim Narodowym Uniwersytecie Agroekologicznym.

 

Okazją do przypomnienia losów Polaków na Żytomierszczyźnie oraz ich dorobku kulturalnego, a także  bohaterstwa i determinacji w obronie mowy i wiary ojców i dziadów, była konferencja „Współczesny wymiar samorządności oraz aktywności obywatelskiej Polaków na Ukrainie w kontekście 30-lecia działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie”, która odbyła się w Bibliotece Naukowej w Żytomierzu. Wiele emocji, a nawet łez wywołała towarzysząca spotkaniu projekcja filmu dokumentalnego „Wołania Polaków na Kresach”.

 

Część artystyczną wypełniły koncerty kameralne, w tym koncert „Obdarowany przez Boga” poświęcony Stanisławowi Moniuszce w dwusetną rocznicę urodzin oraz koncert muzyki sakralnej „Modlę się i w wierze trwam”, w wykonaniu zasłużonego dla kultury polskiej Zespołu Kameralnego im. I. F. Dobrzyńskiego w Żytomierzu. Przede wszystkim jednak ucztą duchową dla licznie zgromadzonych Polaków mieszkających w Żytomierzu oraz przybyłych na jubileusz z różnych zakątków Ukrainy była gala koncertowa XXV Międzynarodowego Festiwalu Kultury Polskiej Tęcza Polesia w Filharmonii Żytomierskiej, z udziałem solistek Opery Śląskiej w Bytomiu.

 

Podczas uroczystości wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przekazał na ręce prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej-Szczur serdeczne gratulacje i podziękowania za wiele lat działalności na rzecz konsolidacji środowiska polonijnego w okręgu żytomierskim, z także utrzymania mowy polskiej i wychowania patriotycznego młodzieży z polskich rodzin zamieszkałych w tej części Ukrainy. – Trzy dekady państwa działalności naznaczone są wielką determinacją, zaangażowaniem i poświęceniem w dziele utrzymania łączności ukraińskiej Polonii z ojczyzną – powiedział w swoim wystąpieniu.

 

Gabinet Marszałka

 

24 października 2019 r.

 

Fot. Małgorzata Przybyłek/ UMWŚFot. Małgorzata Przybyłek/ UMWŚFot. Małgorzata Przybyłek/ UMWŚFot. Małgorzata Przybyłek/ UMWŚ