Aktualności

Firma Kongsberg Automotive w Brześciu Kujawskim (powiat włocławski), fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Firma Kongsberg Automotive w Brześciu Kujawskim (powiat włocławski), fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Jak wspierać rozwój gospodarczy – zapraszamy do konsultacji

Trwają konsultacje projektu programu rozwoju gospodarczego województwa. Koncepcję opracowanego w ramach pierwszego etapu projektu Regiogmina dokumentu przedstawiono podczas styczniowej konferencji. Dzisiejsze (9 lutego) spotkanie online adresowane jest do mieszkańców i przedsiębiorców miasta Włocławka oraz powiatów włocławskiego, radziejowskiego, lipnowskiego i rypińskiego. Formularz rejestracyjny na wszystkie konsultacje.

 

– Chcemy poprawić pozycję naszego województwa na gospodarczej mapie kraju. Najważniejszym celem jest jednak podnoszenie poziomu życia mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego. Chodzi o to, by powstawały stabilne miejsca pracy, z przyzwoitym wynagrodzeniem, stwarzające warunki dla rozwoju zawodowego; by wiązali się z naszym regionem ambitni młodzi ludzie i zewnętrzni inwestorzy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Do udziału w konsultacjach, które będą miały wpływ na ostateczny kształt programu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności mieszkańców województwa, przedsiębiorców, samorządy lokalne i instytucje otoczenia biznesu. Spotkania odbywają się w formule online. Link zostanie przesłany po wypełnieniu formularza.

 

Projekt programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (na stronie projektu)

 

Konsultacje odbywają się w pięciu terminach:

  • 2 lutego – miasto Toruń oraz powiaty toruński, chełmiński, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski;
  • 4 lutego – miasto Bydgoszcz oraz powiaty bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski i świecki;
  • 9 lutego – miasto Włocławek oraz powiaty włocławski, radziejowski, lipnowski i rypiński;
  • 11 lutego – miasto Inowrocław oraz powiaty inowrocławski, mogileński i żniński;
  • 16 lutego – miasto Grudziądz oraz powiaty grudziądzki, wąbrzeski i brodnicki.

 

Dodatkowe uwagi do dokumentu można zgłaszać także po zakończeniu konsultacji online. W tym celu należy wypełnić formularz i przesłać go na adres mailowy regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Rozwój gospodarczy regionu oczami ekspertów

Opracowany przez firmę PwC Advisory, będącą częścią PwC, globalnego giganta w branży usług doradczych, audytorskich i księgowych, dokument obejmował analizę sytuacji firm w naszym województwie pod względem konkurencyjności, innowacyjności, produktywności i związków kooperacyjnych, ocenę istniejących instrumentów wsparcia w świetle efektów i oczekiwań przedsiębiorców, a także opracowanie założeń regionalnego obserwatorium gospodarczego – nowej wojewódzkiej instytucji, która będzie na bieżąco monitorować sytuację, rozpoznając potrzeby przedsiębiorców, prowadząc analizy i rekomendując wynikające z nich rozwiązania samorządom wszystkich szczebli i środowisku biznesowemu.

 

Na podstawie przedstawionej przez PwC koncepcji oraz uwag i wniosków ze spotkań konsultacyjnych przygotowany zostanie dokument programowy, wskazujący samorządowi województwa kierunek prowadzenia polityki wspierania rozwoju gospodarczego regionu. Program powinien zostać przyjęty pod koniec roku.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 lutego 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2021 r.